Geeft plaatsing zonnepanelen deels recht op aftrek van voorbelasting bij bouw woning?

De aftrek van voorbelasting bij de aanschaf van zonnepanelen blijft de gemoederen bezighouden. Op dit moment lopen er diverse procedures bij rechters waaruit blijkt dat verschillend wordt geoordeeld over de vraag of zonnepanelen op een woning tot gevolg hebben dat ook (een deel van) de btw op bouwkosten van de woning aftrekbaar is.

Recentelijk heeft Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag aan de orde was of de plaatsing van (niet-geïntegreerde) zonnepanelen op het dak van een nieuwbouwwoning (deels) recht geeft op aftrek van voorbelasting die drukt op de aanschaf van de bouwgrond en de bouw van die woning.

In deze zaak gaat het om samenwerkingsverband tussen de heer A en zijn partner B die een werkkamer verhuurt aan de holding van de heer A. Daarbij is gekozen om de werkkamer btw-belast te verhuren. In de huurovereenkomst is vastgelegd dat de huurder ook gebruik mag maken van de centrale hal, woonkamer, keuken/koffiecorner, parkeerplaatsen, garage, sanitaire voorzieningen en watervoorzieningen van de woning. De vof heeft om een teruggaaf verzocht van € 159.067 (te weten, 2/3 van de btw die drukt op aanschaf grond + 2/3 van de btw die drukt op bouw woning en 100% van de btw die drukt op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen).

Het hof oordeelt dat de vof alleen kan opteren voor btw-belaste verhuur van de werkkamer en dat ten aanzien van de overige ruimten niet kan worden geopteerd. De aftrek blijft hiermee beperkt tot de werkkamer (9,4%).

Het hof is verder van mening dat een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de (btw-belaste) levering van energie met de zonnepanelen ontbreekt en de aanschaf van de grond en bouw van de woning. Met de stelling dat de woning en de grond ten dienste staan van het opwekken van energie ontkent belanghebbende de woonfunctie van het pand en de grond. Verder is niet gesteld of gebleken dat de kosten van de bouw van de woning op enigerlei wijze rechtstreeks of als algemene kosten zijn verdisconteerd in de prijs die door belanghebbende van de energiemaatschappij voor de levering van elektriciteit wordt ontvangen.

Het hof oordeelt dus dat belanghebbende door de plaatsing van de zonnepanelen geen recht heeft op aftrek van voorbelasting die drukt op de bouw van de woning en aanschaf van de grond. Tijdens de zitting heeft de inspecteur nog wel expliciet aangegeven zijn eerder toezegging in stand te willen laten waarmee een aftrek wordt toegestaan van 3,1% van de btw drukkend op de bouw van de woning en 3,1% van de btw drukkend op het deel van de grond waarop de woning is gelegen.

Aangezien er verschillende procedures over deze problematiek lopen waarin uiteenlopend is geoordeeld door de diverse rechters, hebben we op dit moment geen zekerheid over het aftrekrecht van de btw op de bouw van een woning bij de plaatsing van zonnepanelen. Op dit moment is er ook een zaak aanhangig bij de Hoge Raad. Wij zullen u over de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden. Mocht u over specifieke gevallen willen sparren, dan kunt u contact opnemen met onze btw-specialist, mr. Katelijne ten Thije.

Bron: ECLI:NL:GHARL:2019:3986

 

Publicatiedatum: 28 mei 2019