Deze keer een uitspraak ten nadele van belastingplichtige: geen afwaardering van een vordering!

Casus

Op 1 januari 2008 heeft belanghebbende X bv een vordering op Y cv van € 1.100.000. X bv waardeert de vordering in haar aangifte vennootschapsbelasting 2008 af met € 505.000. De inspecteur is van mening dat de beherend vennoot hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden van Y cv en accepteert de afwaardering niet.

Rechtbank Gelderland oordeelt in deze zaak dat de afwaardering van de vordering door de belastingdienst terecht niet is geaccepteerd. De beherend vennoot van Y cv is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van Y cv. X bv heeft niet aannemelijk gemaakt waarom de beherend vennoot niet aan haar verplichtingen jegens X bv zou kunnen voldoen. De rechtbank accepteert de afwaardering van de vordering niet!

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met drs. Anita van den Bosch RB

a.van.den.bosch@fullfinance.nl of tel.: 055-3559979