Kroatië is per 1 juli 2013 toegetreden tot de Europese Unie, maar Kroatische werknemers hebben nog steeds een tewerkstellingsvergunning nodig als zij in Nederland werken. Nederland heeft het vrije werknemersverkeer voor deze EU-werknemers namelijk uitgesteld op basis van overgangsregime; dit is toegestaan gedurende maximaal 7 jaar (in fases van 2-3-2 jaar).

Nederland heeft onlangs besloten dat verdere verlenging van het overgangsregime niet langer nodig is in verband met de stand van zaken op de Nederlandse arbeidsmarkt en de, op basis van cijfers uit het verleden, te verwachten instroom van Kroatische werknemers.

Dit betekent dat per 1 juli 2018 geen tewerkstellingsvergunning meer nodig is voor Kroatische werknemers in Nederland. Kroatië was het laatste EU-land waarvoor nog een overgangsregime geldt. Vanaf 1 juli a.s. kunnen werknemers uit alle EU-lidstaten dus zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland werken.