Geen verlaagd btw-tarief op verstrekken alcoholhoudende drank bij maaltijd

De Hoge Raad oordeelt dat de Btw-richtlijn toestaat om de levering van alcoholhoudende dranken uit te sluiten van de toepassing van het verlaagde btw-tarief op restaurantdiensten

Al eerder hebben wij u bericht over de gerechtelijke procedures inzake het btw-tarief op de verstrekking van alcoholische drankjes die worden geserveerd als onderdeel van een uit verschillende elementen bestaande restaurantdienst.

De belanghebbende in deze procedure exploiteert een horecagelegenheid. In geschil is of het verlaagde btw-tarief van toepassing is op de verstrekking van alcoholhoudende drank die belanghebbende bij door haar verzorgde lunches en diners serveert. De inspecteur stelt zich op het standpunt dat de verstrekking van alcoholhoudende drank valt onder het algemene btw-tarief. Belanghebbende is van mening dat er bij restaurantdiensten sprake is van één dienst voor de btw-heffing, waarbij het verstrekken van voedingsmiddelen (vallende onder het verlaagde btw-tarief) voorop staat en het verstrekken van alcoholhoudende drank daarin opgaat.

Het hof heeft geoordeeld dat zelfs als dit juist zou zijn, dit niet tot gevolg heeft dat de gehele restaurantdienst wordt onderworpen aan het verlaagde tarief. Volgens het hof staat de Btw-richtlijn uitdrukkelijk toe om in het kader van één restaurantdienst twee tarieven te hanteren en de levering van alcoholhoudende drank in het kader van die dienst van het verlaagde tarief uit te sluiten.

De Hoge Raad bevestigt dat de wetgever in Nederland op een juiste wijze gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid om de verstrekking van alcoholhoudende drank uit te sluiten van de toepassing van het verlaagde btw-tarief. Dat de wetgever een andere wetgevingstechniek heeft toegepast voor deze uitsluiting dan de richtlijngever maakt niet uit.

De verstrekking van alcoholhoudende drank valt niet onder het verlaagde tarief, ook niet als deze drank tegelijkertijd met voedingsmiddelen in een restaurant wordt verstrekt, aldus het eindoordeel van de Hoge Raad!

Bron: ECLI:NL:HR:2019:1724

Publicatiedatum: 13 november 2019