Goede kansen om je kantoor goed te verkopen, maar…

In 2018 hebben we weer diverse kantoren laten wisselen van eigenaar. Soms traden we voor de koper op, en soms voor de verkoper. Wat opviel is dat verkopers een brede keus hadden in allerlei kandidaten. Een kantoor waarmee we ‘breed de markt ingaan’ kan dikwijls rekenen op 10 tot 20 reacties van belangstellenden. Omdat je niet met iedereen in gesprek kunt, is selectie voorafgaand van belang. Want, als je er goed over nadenkt zijn niet alle partijen geschikte kandidaten. 

Wij adviseren om met een select groepje kandidaten in gesprek te gaan. Op het eerste gezicht moet het al kloppen: regio, signatuur, markt. Je kunt je kantoor immers maar één keer verkopen, dus raden we aan om de kandidaten in figuurlijke zin naast elkaar te leggen. Op basis van de indruk die je krijgt van de personen met wie je spreekt en op basis van wat ze aangeven te willen betalen, hoe ze het zeggen te gaan organiseren, etc. wordt een keuze gemaakt voor een bepaalde partij om te proberen tot een redelijke deal te komen. Full•Finance beschikt over een groot netwerk aan accountantskantoren dat openstaat voor overname en treedt op als begeleider van koper of verkoper. 

Je moet er echter voor waken dat je je eigen mensen passeert. Een medewerker die bijna zijn/haar accountantsstudie heeft afgerond bijvoorbeeld en van wie je weet dat er ambities bestaan. Dat zou wel eens de ideale management-buy-in-kandidaat kunnen zijn. Vergeet je die persoon en verkoop je je kantoor aan een ander kantoor, dan raakt die medewerker wellicht gedemotiveerd en vertrekt. Full•Finance kan helpen bij het besluitvormingsproces voor wat betreft geschiktheid e.d. van mbo- en mbi-kandidaten en kan een berekening maken van de marktwaarde van het kantoor.   

Kijk dus eerst binnen je organisatie. Als er binnen de organisatie geen geschikte kandidaat is, kijk dan goed om je heen en maak vervolgens weloverwogen een keuze. 

In de volgende nieuwsbrief gaan we het hebben over de aspecten waarmee je rekening moet houden als je je kantoor inmiddels hebt verkocht.
Voor verkooptrajecten kunt u contact opnemen met Arjen Schutte of Marcel Maassen; voor selectietrajecten van toetreders kunt u contact opnemen met Tonny Dirkx.