Goede markt voor mbi en mbo

In de koop-verkoopmarkt is het aantal vragers groter dan het aantal aanbieders. Het aantal mbi- en mbo-kandidaten is echter sterk ondervertegenwoordigd in de vragersgroep. Omdat dit een groep is waar veel behoefte aan is, is hun positie op de markt gunstig.

De belangrijkste aanleiding voor de verkoop van een accountantskantoor aan een ander kantoor is de leeftijd van de eigenaar of eigenaren. We raden die vennoten aan om eerst binnen de eigen gelederen te gaan kijken of er geschikte kandidaten zijn. Immers, vaak is een voortgang van het kantoor zoals het draait de mooiste. Zo’n geschikte ‘eigen kandidaat’ is niet vaak voorhanden. Wat ook een goede mogelijkheid is, is het vinden van iemand die nu nog bij een ander kantoor werkt. Er zijn nl. best mensen bij andere kantoren werkzaam die wel aspiraties hebben, maar geen mogelijkheden.

We merken een duidelijk verschil in de manier waarop deals met toetreders of met strategische kopers plaatsvinden. Dat is ingegeven door het beperktere risico waar sprake van is bij een toetreding. Wat men zich wel moet realiseren is dat een mbi- of mbo-kandidaat moeilijker een beslissing neemt. Het gaat vaak om veel geld en er moet een bewuste keuze gemaakt worden voor het ondernemerschap met alle risico’s die daarbij horen.

Full•Finance kan toetreders en de verkopende kantoren van dienst zijn bij het vinden van passende partijen, maar ook bij het proces daarna. Denk hierbij aan geschiktheidsbepaling, waardering, vaststelling inkoopregeling etc.

Wilt u (iemand laten) toetreden en wilt u van gedachten wisselen over de mogelijkheden op de markt, dan kunt u contact opnemen met Arjen Schutte of Marcel Maassen.