Goedkeuring btw-teruggaaf vooruitbetalingen zonnepanelen 2022 ook bij ingebruikname in 2023

De staatssecretaris van Financiën heeft in het ‘Besluit teruggaaf van omzetbelasting bij vooruitbetalingen zonnepanelen‘ een goedkeuring getroffen waarmee onder voorwaarden een btw-teruggaaf wordt verleend voor vooruitbetalingen op zonnepanelen in 2022.

De goedkeuring treedt met ingang van 1 januari 2023 in werking.

In het Belastingplan 2023 is een voorstel opgenomen voor toepassing van het btw-nultarief per 1 januari 2023 op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Door de toepassing van het btw-nultarief zullen particuliere zonnepaneelhouders in principe geen belang meer hebben om zich voor teruggaaf van btw bij de belastingdienst aan te melden als ondernemer. Ook hoeven ze daarna niet meer een beroep op de KOR te doen als ze met de levering van stroom onder de omzetdrempel van
€ 1.800 per kalenderjaar blijven.

De praktijk liep aan tegen de situatie dat leveranciers/installateurs al een deelfactuur uitreiken in 2022, terwijl de levering/installatie van de zonnepanelen pas in 2023 plaatsvindt. De Wet OB bepaalt dan dat 21% btw is verschuldigd over de ontvangen vooruitbetalingen in 2022. De resterende betalingen in 2023 vallen onder het voorgestelde btw-nultarief.

Als de zonnepaneelhouder met ingang van 1 januari 2023 voor de KOR zou kiezen, betekent dit dat er geen recht op teruggaaf bestaat van de btw op de vooruitbetaling in 2022 (omdat de zonnepanelen in dat geval worden gebruikt voor de vrijgestelde levering van stroom).

De staatssecretaris acht het onwenselijk dat particuliere zonnepaneelhouders die in 2022 een vooruitbetaling doen op zonnepanelen die in 2023 met toepassing van het btw-nultarief worden geleverd en geïnstalleerd, in een financiële en/of administratieve slechtere positie verkeren dan wanneer de betreffende zonnepanelen zonder vooruitbetaling in 2023 worden geleverd en geïnstalleerd.

Voor de particuliere zonnepaneelhouder die in het jaar 2022 de keuze maakt voor de KOR met ingang van 1 januari 2023, keurt de staatssecretaris goed dat de btw over vooruitbetalingen in het jaar 2022 voor zonnepanelen voor teruggaaf in aanmerking komt en dat die teruggaaf in stand blijft bij ingebruikname van de zonnepanelen in 2023.

Voor deze goedkeuring gelden wel de volgende voorwaarden:

  • De factuurdatum van de vooruitbetaling van de zonnepanelen moet in het jaar 2022 liggen;
  • De leverancier/installateur heeft 21% btw op de factuur vermeld; en
  • Bij de levering en installatie van de zonnepanelen in het jaar 2023 wordt voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van het btw-nultarief.

Bron: Besluit van 30 november 2022, nr. 2022-26848

Katelijne ten Thije

Publicatiedatum: 21 december 2022