Werkgevers worden door middel van het minimumjeugdloonvoordeel (Jeugd-LIV) gecompenseerd voor de verhoging van het minimumjeugdloon. Het Jeugd-LIV geldt voor werknemers die op 31 december van het voorafgaande jaar minimaal 18 jaar en niet ouder dan 21 jaar zijn en een gemiddeld uurloon (= jaarloon/verloonde uren) verdienen dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor de desbetreffende leeftijd.

De bandbreedtes met de ondergrenzen en bovengrenzen van het gemiddeld uurloon voor het Jeugd-LIV 2018 zijn onlangs gepubliceerd in de Staatscourant en zijn als volgt:

 Leeftijd op 31-12-2017 ondergrens bovengrens
21 jaar € 8,40 € 9,82
20 jaar € 6,91 € 9,34
19 jaar € 5,43 € 7,69
18 jaar € 4,69 € 6,04