Hardwareontwikkelingen om rekening mee te houden

Ict is onder te verdelen in onder andere software en hardware. In onze gesprekken op kantoren valt het ons op dat mensen het lastig vinden om goede, toekomstbestendige keuzes te maken. Niet alleen wat betreft de software, maar zeker ook over de hardware. In deze nieuwsbrief besteden wij daarom aandacht aan de hardware zonder ons daarbij te verliezen in allerlei technische details.

Hardware faciliteert de software en daarom moet bij het nadenken over hardware het vertrekpunt liggen bij (applicatie)software. Welke ontwikkelingen zijn er gaande op het gebied van applicatiesoftware? Software is of wordt webbased. Dat betekent dat de software werkt binnen een browserprogramma als bijvoorbeeld Google Chrome, Microsoft Edge. Dus het is niet meer nodig software lokaal op de werkplek te installeren en het is evenmin nodig om gebruik te maken van Citrix, RDP, RDS, VDI, etc. Kort gezegd: een werkplek met daarop een browser en een internetverbinding is voldoende om gebruik te kunnen maken van webbased applicaties.

Hiervoor gaat het vooral over de hardware op de werkplekken. Je zou kunnen zeggen: over de ‘voorkant’ van de hardware-infrastructuur. Er is ook een ‘achterkant’: servers die of op kantoor staan of ondergebracht zijn bij een derde partij (hostingproviders). Door het gebruik van webbased applicaties is er geen ‘achterkant’ in de vorm van servers meer nodig. Daarmee vervalt ook (grotendeels) de toegevoegde waarde van hostingproviders.

Veel kantoren maken en maakten gebruik van thin clients. Thin clients worden veelal toegepast in combinatie met Citrix, RDP, e.a. Het niet meer gebruikmaken van een hostingprovider en het niet meer toepassen van server based computing (Citrix, RDP, e.a.) betekent ook het uitfaseren van thin clients. Kantoren stappen over op laptops of pc’s. Daar komt bij dat in de afgelopen periode vooral de flexibiliteit van laptops zich nadrukkelijk bewezen heeft (thuiswerken).

Tot zover onze globale schets van ontwikkelingen die zich voordoen bij het onderdeel hardware. Als je meer over software- en hardwareontwikkelingen wilt weten, neem dan contact met ons op en vraag naar Arjan Gelderblom.