Hè, hè, eindelijk!

Of het zo heeft moeten zijn. Precies 50 jaar na de invoering ervan op 1 januari 1973 wordt de fiscale oudedagsreserve per 1 januari 2023 afgeschaft! (*)

Toevallig ook in een periode met een hele hoge inflatie. De fiscale oudedagsreserve werd destijds op advies van de Commissie-Van Soest ingevoerd en beoogde een einde te maken aan de door de Commissie geconstateerde ongelijkheid in behandeling tussen loontrekkenden en zelfstandigen op het gebied van de oudedagsvoorziening.

Die ongelijkheid tussen loontrekkenden en zelfstandigen is in het huidige tijdsgewricht ook weer actueel, maar nu wordt de vraag gesteld of loontrekkenden er niet bekaaid afkomen, gelet op de fiscale faciliteiten voor de zelfstandigen.

De fiscale oudedagsreserve was dus bedoeld als een fiscale faciliteit om de opbouw van een oudedagsvoorziening door de zelfstandigen te stimuleren, maar is nooit echt een succes geworden. Voor zover al voor de fiscale oudedagsreserve werd gekozen, werd deze veelal gezien als een – weliswaar renteloze – uitgestelde belastingschuld.

Het moment en de aanleiding om de oudedagsreserve af te schaffen is dan weer bijzonder. Niet als afspraak tussen de sociale partners in het Pensioenakkoord van juni 2019, waarin ook de noodzaak van een goede oudedagsvoorziening voor de zzp-er nadrukkelijk aan de orde is geweest. En ook niet in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen dat eind maart 2022 als uitwerking van hetzelfde Pensioenakkoord is ingediend bij de Tweede Kamer (**).
Nee, als ordinaire bezuinigingsmaatregel (nr. 14) in de Voorjaarsnota 2022 om de financiën van het Rijk glad te strijken!

Een 50-jarige jubilaris verdient beter!

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Rob Lendering (r.lendering@fullfinance.nl of 055 355 99 79).

Publicatiedatum: 31 mei 2022

Bron: Tweede Kamer, Voorjaarsnota 2022, nr. 36120

Ad (*): voor de fiscale techneuten: de opgebouwde oudedagsreserve tot en met 2022 kan op basis van de huidige regels worden afgewikkeld.
Ad (**): waarbij nota bene de Raad van State al had geadviseerd om de oudedagsreserve af te schaffen!