Hebt u nog een externe assessor nodig?

In de afgelopen periode is bij menige accountantsorganisatie (weer) aandacht besteed aan de maatregelen uit de Rapportage In het Publiek Belang.

Zo staat het vervolg van de cultuurmonitor op de rol, en veel kantoren laten voor het eerst of de tweede keer het bestuursassessment uitvoeren.

Maatregel 2.1 uit de Rapportage In het Publiek Belang vereist dat besturen van niet-oob-accountantsorganisaties ervoor zorgen dat er ten minste eens per twee jaar een evaluatie plaatsvindt van hun eigen functioneren, met name gericht op de bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening. Daarbij maakt het bestuur gebruik van een externe onafhankelijk assessor.

Full•Finance voert regelmatig dit assessment uit. Ook maatregel 2.7 over de diverse samenstelling van het bestuur en maatregel 2.8 over de eisen aan de tijdsbesteding van bestuur worden in het assessment meegenomen. In een bespreking met de bestuurders gaan we, op basis van de maatregelen, in op verschillende aspecten rondom kwaliteit en kwaliteitsbewustzijn. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

  • Op welke wijze betrekt u uw medewerkers actief bij uw kwaliteitsbeleid?
  • Wat is uw visie op de ontwikkelingen in de accountancysector? Wat doet u daarmee binnen uw organisatie? Tot welke keuzes leidt dit voor de controlepraktijk?
  • Hoe monitort u de afspraken die in het bestuur worden gemaakt? Is er reden om de afspraken te herzien?
  • Op welke punten legt u het komend jaar de focus als het gaat om (het verbeteren van) de kwaliteit?

Na afloop van het assessment ontvangt u een rapportage met aanbevelingen. Dit biedt u de mogelijkheden om uw functioneren te evalueren én te verbeteren.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Sico Jurrius RA of ir. Tonny Dirkx 055 – 355 99 79. Wij lichten onze werkwijze graag aan u toe.

Tonny Dirkx