Heeft de BOR zijn langste tijd gehad?

De verhalen gaan al langer dat de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) mogelijk versoberd dan wel afgeschaft gaat worden. Gelet op het feit dat vele landen rondom Nederland een dergelijke faciliteit kennen, verwacht ik niet dat het zover zal komen. Maar de kabinetsformatie zou wel eens voor een stroomversnelling kunnen zorgen qua ontwikkelingen op dit gebied. Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief is in een brief aan de Tweede Kamer heel kritisch over de regeling. Hij reageert daarin op het “Aanvalsplan” van D66 om constructies te bestrijden.

Het gezamenlijke budgettaire belang van de BOR en van de vergelijkbare regeling in box 2 van de inkomstenbelasting bedraagt ruim een half miljard euro. Van het budgettaire belang van de BOR komt 40% ten goede aan slechts 2% van de verkrijgers. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in reactie op het aanvalsplan van D66 tegen belastingontwijking.

Het aanvalsplan van D66 bestaat uit acht “constructievormen en knelpunten” en een viertal “overkoepelende acties”. Een van de suggesties is om misbruik van de BOR te voorkomen. De BOR is volgens de staatssecretaris complex, zeer misbruikgevoelig, zorgt voor veel juridische procedures en legt een groot beslag op de capaciteit van de Belastingdienst. Binnenkort vindt de reguliere evaluatie van de fiscale regelingen gericht op bedrijfsopvolging en – beëindiging plaats. In het vierde kwartaal van 2021 wordt de evaluatie met een kabinetsreactie aangeboden aan de Tweede Kamer.

Uit een recent onderzoek van KPMG zou blijken dat afschaffing grote financiële gevolgen heeft. Volgens KPMG lijkt de aanname van Financiën dat een meerderheid van de familiebedrijven over voldoende privévermogen beschikt om het wegvallen van de vrijstelling op te kunnen vangen een onjuiste. Nog geen vijfde van de bedrijven zou de belastingen uit eigen zak kunnen betalen. De rest zal dit voor een deel uit de onderneming gaan financieren. En aangezien 80% van de ondernemingen volgens KPMG met een bedrijfsoverdracht te maken gaat krijgen, waarbij de belastingdruk stijgt van 3,4% naar 41,5%, is het budgettaire belang groot zowel voor de bedrijven als voor Financiën.

Daarmee lijkt een pittige discussie gegarandeerd, maar het is aan de politiek om hierin keuzes te maken. Afwachten kan echter een dure keuze zijn.

Dus: heb je plannen om de onderneming over te dragen en daarbij wellicht de BOR te gebruiken, dan lijkt het raadzaam om niet te lang te wachten. Als je hier een keer over wilt sparren, neem dan contact op met Dick Anholts (d.anholts@fullfinance.nl) of Bert Driessen (b.driessen@fullfinance.nl) of via 055-3559979.