Heeft jouw kantoor al een vertrouwenspersoon?

Niet alleen de TV-wereld, maar ook de sport en de politiek halen de krant en andere media met incidenten en schandalen rondom ongewenst gedrag op de werkvloer.

Stel je voor dat een medewerker van jouw kantoor hiermee geconfronteerd wordt, dan wil je toch als goed werkgever in elk geval geregeld hebben dat je medewerker bij iemand terecht kan?

Een (externe) vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol vervullen voor medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen.

Als je een interne en/of externe vertrouwenspersoon aanstelt, lukt het vaak om ongewenste omgangsvormen, intimidatie of integriteitsschendingen intern op te lossen. Voor alle betrokkenen is dat wenselijker dan de media opzoeken of anderszins extern de klok te luiden.
Met de benoeming van een vertrouwenspersoon waarborg je een veilige werkomgeving. Het is een onderdeel van goed werkgeverschap.

Full Finance kan voor jouw kantoor optreden als extern vertrouwenspersoon. Tonny Dirkx en Arjan Gelderblom zijn hiertoe opgeleid.
Naast begeleiding en ondersteuning van medewerkers kunnen zij adviseren over het interne beleid en de procedures.

Wil je meer weten over de rol van de vertrouwenspersoon, de toegevoegde waarde voor jouw kantoor en de wijze waarop Full Finance het invult, neem dan contact op met Tonny, t.dirkx@fullfinance.nl of Arjan, a.gelderblom@fullfinance.nl.

Tonny Dirkx