In dit artikel van de categorie ‘Van de helpdesk’ deze keer een praktijkvraag over de controleverklaring. Sinds 1 januari 2017 is de controleverklaring drastisch gewijzigd. De accountant moet nu in een aparte paragraaf (Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie) iets zeggen over het bestuursverslag, de overige gegevens en eventuele andere informatie die in aanvulling op de jaarrekening zijn opgenomen in het jaarverslag.

Vrijwillige controle

De helpdeskvraag gaat over de situatie dat er sprake is van een vrijwillige controle van een kleine bv. Een kleine bv heeft geen verplichting tot het opmaken van een bestuursverslag. En sinds de laatste wijziging van BW 2 Titel 9 hoeft deze bv ook geen Overige gegevens meer op te nemen (maar het mag wel). Wat moet de accountant in die situatie doen met de paragraaf Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie?

Het antwoord op deze vraag gaat overigens uit van een goedkeurend oordeel over de jaarrekening. Wij gaan later (in een ander artikel) nog een keer in op de situatie dat de accountant over de jaarrekening een oordeelonthouding verstrekt, want in die situatie ziet de paragraaf Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie er weer heel anders uit.

Situatie 1 – geen bestuursverslag, wél Overige gegevens

In deze situatie heeft de cliënt ervoor gekozen om in de Overige gegevens (bijvoorbeeld) de statutaire resultaatbestemming op te nemen. In dat geval kiest de accountant ervoor om de paragraaf Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie in de controleverklaring op te nemen, en de voorbeeldtekst aan te passen. Die aanpassing houdt in dat de tekst over het bestuursverslag wordt geschrapt, maar die over de Overige gegevens blijft staan.

Situatie 2 – wel een bestuursverslag, geen Overige gegevens

De oplossing is vergelijkbaar met die van situatie 1, alleen wordt de tekst over de Overige gegevens geschrapt en blijft de tekst over het bestuursverslag staan.

Situatie 3 – geen bestuursverslag en geen Overige gegevens (en ook geen andere informatie)

In deze situatie kan de gehele paragraaf Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie vervallen. Wanneer de accountant ervoor kiest om de paragrafen te letteren (Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie is paragraaf B), dan wordt paragraaf C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening omgeletterd tot paragraaf B. Die letters zijn overigens niet verplicht om te gebruiken.

Meer weten?

Voor meer informatie of andere vragen over controleverklaringen kunt u contact opnemen met onze consultants compliance en vaktechniek.