Het kan vriezen en het kan dooien

Een mooi Nederlands gezegde dat staat voor een situatie waarin het van te voren niet te zeggen valt hoe deze zal aflopen. Je kunt er met elkaar van alles aan gedaan hebben en hard hebben gewerkt, maar de uitkomst blijft afwachten.

Begin december 2023 was ik onderdeel van zo’n situatie. Ik mocht aanwezig zijn bij een toetsing van een kantoor door de Raad voor Toezicht namens de NBA. Het betrokken kantoor heeft het afgelopen jaar de transformatie van administratiekantoor naar accountantskantoor doorgemaakt. Persoonlijk vind ik dat een mooie en gedurfde ontwikkeling waar je vandaag de dag een gezonde portie lef voor moet hebben.
Vanwege de omvang van de organisatie ontving het kantoor drie toetsers en waren er zes dossiers geselecteerd. Van alle opdrachtverantwoordelijken één dossier. Na een prettige en collegiale gezamenlijke aftrap ging de toetsing van start.

Mijn flexplek werd geregeld even bezocht door gezond gespannen, maar zelfverzekerde accountants. Even sparren en een luisterend oor zijn. Na enige tijd kwam de eerste persoon opgelucht melden dat zijn dossier voldoende was bevonden. Daarna de volgende en de volgende, tot zes keer toe! De dag werd afgesloten met een eindgesprek waarin vanuit de toetsers respect werd uitgesproken voor de door het team geleverde prestatie van de afgelopen maanden. Hierna werd de zo hard gewenste, maar zeker niet vanzelfsprekende, mededeling gedaan dat het voorstel oordeel ‘voldoet’ zal worden voorgelegd aan de Raad.

Zeker, op zo’n dag kan het vriezen en dooien. Het blijft afwachten en tot het einde spannend, maar een gedegen voorbereiding en vertrouwen in al het werk dat is verricht zal de kans op een positieve uitslag zeker gunstig beïnvloeden.

Trots op deze mooie samenwerking met dit fijne team!

Wilco Schut AA