Het UBO-register (na 27 maart 2022)

In een eerder bericht op de website (zie hier) zijn we ingegaan op de deadline van 27 maart 2022 waarop het UBO-register volledig moest zijn gevuld. Ook is gemeld dat er nog procedures lopen voor het EU-Hof van Justitie en dat we dan pas weten of de Nederlandse uitvoering van de EU-wetgeving over het UBO-register wel of niet rechtmatig is.

Een update:

  • Inmiddels heeft de a-g bij het EU-HvJ conclusie genomen in een geschil over de Luxemburgse UBO-wetgeving. Aan de orde komen de openbaarheid van de basisgegevens en de aanvullende gegevens, de mogelijkheid van afscherming van de UBO-gegevens en dat persoonsgegevens van raadplegers van het UBO-register moeten worden verstrekt (zodat je als UBO kunt zien wie jouw dossier heeft geraadpleegd). Een uitspraak van het hof wordt in de zomer van 2022 verwacht.
  • Volgens de minister van Financiën is de Nederlandse wetgeving inzake het UBO-register al in belangrijke mate in lijn met de conclusie van de a-g. De minister zegt toe dat, wanneer de uitspraak van het Hof van Justitie leidt tot noodzakelijke aanpassingen in genoemde wetgeving, deze zullen worden doorgevoerd.
  • Het aantal aanmeldingen in het UBO-register loopt achter. Eerder was al aangegeven dat de deadline van 27 maart 2022 niet zou worden opgeschoven. Minister Kaag van Financiën ziet geen aanleiding tijdelijk geen boetes of taakstraffen op te leggen voor het niet voldoen aan de registratieplicht in het UBO-register. Dat schrijft Kaag in antwoord op Kamervragen . De Belastingdienst gaat controles uitvoeren om te checken of er aan de verplichting is voldaan. De handhaving door de fiscus zal risicogebaseerd zijn, gericht op ‘juridische entiteiten met hogere witwasrisico’s’. Bedrijven krijgen eerst nog een laatste waarschuwing en de kans om zich alsnog te registeren, aldus de minister.
  • Inmiddels heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de minister wordt opgeroepen om tot de uitspraak door het EU-Hof van Justitie bekend is, geen boetes of taakstraffen uit te delen.
  • Het BFT heeft recent in enkele aandachtspunten aangegeven hoe je om moet gaan met het aangaan van nieuwe zakelijke relaties door Wwft-instellingen, cliëntenonderzoek en de terugmeldplicht als de UBO-inschrijving nog niet heeft plaatsgevonden. Voor de meldplicht van accountants en belastingadviseurs verwijzen we naar dit artikel op onze website.

Voor meer informatie: neem contact op met Gert van den Brink AA of mr. Sandra Twigt-Endema RB.

Publicatiedatum: 28 april 2022