Hoe kan uw kantoor naar de cloud?

Aanleiding
Steeds vaker hoor ik bij kantoren dat zij volledig naar de cloud willen migreren. Binnen onze praktijk begeleiden we veel kantoren op hun weg naar de cloud en ik wil graag wat ervaringen en aandachtspunten delen. Uitgangspunt is wat ons betreft dat de cloud niet een doel op zich moet zijn. Wel zien wij een steeds sterkere ontwikkeling in de richting van de cloud.

Vergelijking met migratie van MS-DOS naar Windows
In presentaties heb ik aangegeven dat de migratie naar de cloud qua applicaties vergelijkbaar is met de overgang van MS-DOS naar Windows in de jaren ‘90. Er kwamen toen applicaties beschikbaar als alternatief voor de in gebruik zijnde MS-DOS-applicaties, met de voordelen van Windows. In het begin waren die Windowsapplicaties vaak armer qua functionaliteit dan de ver doorontwikkelde MS-DOS-applicaties, en daarom werd bij veel organisaties een mix van Windows- en MS-DOS-applicaties gebruikt. Dit heeft een behoorlijke periode geduurd tot het moment dat de besturingssoftware het lastiger maakte om de MS-DOS-applicaties nog te gebruiken.

Inmiddels waren de Windowsapplicaties ook rijker aan functionaliteit geworden. Er was geen functionele reden meer om de MS-DOS-applicaties nog te blijven gebruiken. Het was echter nog lastig om de gebruikers ervan te overtuigen de laatste MS-DOS-applicaties achter zich te laten.

Hybride situatie
De voordelen van de cloud zitten o.a. in:

  • Schaalbaarheid
  • Betrouwbaarheid
  • Beveiliging
  • Prijs

Tegenover deze voordelen zien kantoren nog een aantal bezwaren en/of nadelen zoals:

  • Privacy
  • Aanbod van volwaardige software
  • Koudwatervrees

Mijn verwachting is dat veel organisaties gedurende een bepaalde periode een hybride situatie zullen gaan doormaken met een mix van cloud en Windowsapplicaties. Het zal steeds vaker voorkomen dat softwareontwikkelaars nieuwe functionaliteit alleen nog maar in de cloud zullen ontwikkelen. Ook de nieuwe instroom van ontwikkelaars van software zal steeds meer cloudgeoriënteerd zijn.

Naast het gebruik van applicaties komen er nieuwe aandachtgebieden bij zoals “Identity and Access Management” en de opslag van data. Bij dit laatste punt is het zeker van belang de rol van de gebruikers in de gaten te houden; sommigen zijn nog erg gehecht aan de Microsoft Verkenner-structuur.

Planmatig aanpakken
Om de stap naar de cloud goed te laten verlopen is het plannen van een migratie en daaraan voorafgaand een plan van aanpak maken, een pre. Dit plan bevat de combinatie van techniek, Identity and Access Management, herinrichten van het applicatielandschap, herbeoordeling van koppelingen, herinrichten van applicaties en het informeren, instrueren en opleiden van gebruikers. Migratie naar de cloud is meer dan een aantal abonnementen afnemen en aan de slag gaan; migratie verdient uw serieuze aandacht. Wij merken in onze dagelijkse begeleiding van kantoren dat met een goed plan een beheersbare overgang mogelijk is. De keuze in welk tempo een organisatie dit uitvoert is erg afhankelijk van de huidige situatie en de ambities en mogelijkheden die de organisatie heeft.

Henk Aardoom, adviseur bij Full•Finance Consultants.