Het laatste halfjaar is de vraag naar (overname van) accountantskantoren toegenomen. Er zijn meer kantoren op zoek naar een over te nemen praktijk. Maar, hoe vind je nu een passend kantoor?

Je kunt wachten ‘tot er wat voorbijkomt’. Maar een actieve benadering biedt natuurlijk veel meer kansen.

De zoekprofielen uit onze nieuwsbrief worden altijd gecombineerd met een actieve marktbenadering.

Als we partijen benaderen, dan hebben deze vaak nog niet concreet nagedacht over verkoop. Maar als een kantooreigenaar vindt dat het goed is om er een keer over te praten, dan bieden we aan om een gesprek met hem/haar aan te gaan. Door de casus en denkwijze van onze opdrachtgever te schetsen, leggen we uit wat een overname/aansluiting in zijn/haar geval kan betekenen. Denk aan: overbrugging tot pensioen, huisvesting wel/niet behouden, positie medewerkers. Het voordeel hiervan is dat we een veilige omgeving creëren waarin kantooreigenaren open over hun kantoor en zichzelf kunnen praten. Als het lijkt te passen, dan arrangeren we een kennismakingsgesprek tussen partijen. Deze werkwijze heeft voordelen voor beide partijen: de koper creëert exclusiviteit om te praten met een verkoper en de verkoper hoeft de markt niet op om zijn kantoor te verkopen.

Hebt u interesse in een actieve zoekopdracht, neem dan contact op: 055 – 355 99 79.