Hoe meer, hoe beter. Of niet?

Dat hangt er natuurlijk van af waar het over gaat. We kunnen allemaal wel voorbeelden bedenken waar ‘meer’ ook echt ‘beter’ is. Maar in het geval van data-analyse gaat dit niet altijd op: het beschikken over meer data geeft lang niet altijd betere inzichten. Andersom geldt dat (bijna) altijd wel: betere data leiden tot meer inzichten.

Kwaliteit van data is dus van essentieel belang voor het verkrijgen van de juiste inzichten. En die kwaliteit gaat regelmatig verder dan de databron zelf waaruit geput wordt. Zo is het ook bij de data-analyses die wij uitvoeren op onze fiscale datawarehouse TaxWare. In ons datawarehouse verzamelen wij onder meer data uit de aangiften inkomstenbelasting (IB) en vennootschapsbelasting (VPB). De datakwaliteit wordt geborgd door de interne processen op accountants- en administratiekantoren die deze aangiften verzorgen. En doordat er gebruikgemaakt wordt van een uniform formaat (namelijk de xbrl-aangifte) is ook een standaardwijze van vastleggen geborgd.

Waar we geen invloed op kunnen uitoefenen zijn de velden die in de aangiften worden gevuld. Alle velden die verplicht zijn, moeten gevuld worden voordat de aangifte ingestuurd kan worden. Maar een aantal optionele velden kan wel essentiële informatie bevatten en het wordt niet (technisch) afgedwongen dat deze velden gevuld worden. En daardoor is deze informatie minder bruikbaar voor een goede analyse (immers: een niet gevuld veld kan dan betekenen dat het er óf niet is, óf dat het alleen niet gevuld is).

Voor de analyse van de fiscale positie van de ondernemer willen wij inzicht in de gehele situatie. Dus alle relevante informatie uit IB en VPB samen. Het koppelen van deze bronnen is lastig, omdat de unieke sleutelvelden ontbreken. De meest logische (en unieke) velden als bsn en rsin worden namelijk niet in alle gevallen afgedwongen in de aangiften. En daardoor zijn deze velden dus minder betrouwbaar voor een goede analyse.

In TaxWare lossen wij dit op door gebruik te maken van crm-data. In het crm worden de klanten in clusters/groepen vastgelegd, vanaf de uiteindelijke aandeelhouder tot alles wat daaronder hangt. Door deze clusterdata toe te voegen aan TaxWare kunnen wij de juiste verbindingen wel maken. En resulteert in dit geval meer data ook tot meer inzicht. Het is wel van groot belang dat de juiste (en volledige) clusters worden vastgelegd in crm, anders zijn de overzichten niet compleet en niet nauwkeurig. Dus uiteindelijk geldt ook hier: betere data leiden tot meer inzichten.

Meer weten over het belang van crm-data? Op 8 maart vertellen wij in een webinar samen met CaseWare en Asista over het belang van crm-data voor onze TaxWareoplossing (aanmelden kan via deze link). Meer weten over TaxWare? Neem gerust contact op met Marijke Stokvis of Martijn Kriek. Zij vertellen er graag meer over.