Hoeveel moeite doen voor € 17.000?

Het is altijd zinvol om eens in de zoveel tijd de ondernemingsvorm een keer goed tegen het licht te houden. Maar momenteel wordt dat extra aantrekkelijk door de fiscale plannen van het kabinet. Wat is het geval?

Als een bv een winst maakt van meer dan € 200.000 wordt het meerdere belast tegen 25% vennootschapsbelasting. Er was in het belastingplan 2019 aangekondigd dat dit hoge tarief in 2020 zou dalen naar 22,55% en in 2021 naar 20,5%. Deze verlaging wordt echter uitgesteld. Voor 2020 blijft het tarief vooralsnog 25%, om een jaar later te dalen naar 21,7%. Aangezien het tarief over de eerste € 200.000 winst in 2020 16,5% gaat bedragen volgens de voorstellen (en in 2021 15%), ontstaat er een verschil in belastingdruk van 8,5% (in 2021 nog 6,7%). En dat is fors!

Stel er is een structuur met een holding en een werkmaatschappij. De werkmaatschappij maakt € 500.000 winst. Dan zou het fiscaal en financieel best aantrekkelijk kunnen zijn om die winst over meerdere bv’s te verspreiden. Bij een winst van € 200.000 levert dat 8,5% besparing op oftewel € 17.000! En door nog een bv op te richten en € 100.000 winst te “verschuiven” kan nogmaals € 8.500 worden bespaard. Daarvoor kun je nog wel wat kosten maken om te herstructureren. De fiscus betaalt gewoon mee. En het tariefverschil blijft ook in de komende jaren vermoedelijk bestaan, zij het wat minder qua omvang. Dus het is geen eenmalig voordeel zolang het tariefopstapje blijft bestaan.

Het zomaar overhevelen van winstcapaciteit naar een andere bv kan wel tot belastingheffing leiden bij de overdrager. Hoe voorkom je dat? Denk bijvoorbeeld aan het spreiden van activiteiten over meerdere bv’s via een bedrijfsfusie (art. 14 vpb) of een juridische (af)splitsing (art. 14a vpb). Een fiscale eenheid (art. 15 vpb) heeft natuurlijk geen zin als je het verschil in tarief zou willen benutten. En als er een nieuwe activiteit wordt opgestart, kan ook overwogen worden om dat in een nieuwe bv te doen in plaats van in een bestaande die al goed winstgevend is. Let op: als er aanloopverliezen worden verwacht, kan het zinvol zijn om dit in eerste instantie anders te structureren. En vergeet ook niet na te gaan of er nog termijnen een rol spelen als gevolg van een eerdere herstructurering die nog wel in acht moeten worden genomen.

Het advies luidt dan ook om bestaande klanten eens tegen het licht te houden en na te gaan of het hiervoor beschreven voordeel haalbaar is. Snel verdiend voor de klant en een goed signaal. Het is wel prettig als het ook past bij de aard en omvang van de onderneming, want als er teveel gewijzigd moet worden binnen de organisatie, kan dat averechts werken.

Neem voor vragen gerust contact op met een van de fiscalisten van Full•Finance Consultants (055-3559979).

 

Publicatiedatum: 9 oktober 2019