Onlangs heeft de Hoge Raad zich gebogen over de lastige materie van de sectorindeling, waarover discussie was ontstaan na overname van de activiteiten en het personeel van de onderneming (vof) door een bv.

De ondernemingsactiviteiten waren niet gewijzigd en bestonden uit hoveniers- en bouwwerkzaamheden. Het betrof derhalve een zogenoemde samengestelde onderneming. De hovenierswerkzaamheden werden uitgevoerd door eigen personeel en de bouwwerkzaamheden door (van derden) ingeleend personeel.

Voor de Hoge Raad was in geschil of bij de indeling van samengestelde ondernemingen de premieloonsom van het ingeleende personeel ook een rol speelt, zoals de staatssecretaris betoogde.

De Hoge Raad is een andere mening toegedaan en heeft bepaald dat bij een onderneming die werkzaamheden verricht die tot verschillende sectoren behoren de grootste premieplichtige loonsom die hij als werkgever (en dus zelf) betaalt (of vermoedelijk zal betalen) van doorslaggevende betekenis is. Dat betekent dat de loonsom van ingeleend personeel (en de dga van de holding) buiten beschouwing blijven.

Hiermee verschilt de sectorindeling van de samengestelde onderneming dus van de onderneming die slechts 1 soort werkzaamheid verricht, waarvan de indeling wordt bepaald door de aard van de werkzaamheden. Bij dergelijke enkelvoudige ondernemingen is in de jurisprudentie uitgemaakt dat de functie van de onderneming in het maatschappelijk verkeer de doorslag geeft en dat daarbij, naast het werk verricht door eigen personeel, ook de werkzaamheden van ingeleend personeel een rol speelt.

Elders in deze nieuwsbrief las u de aankondiging van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans. Daarin wordt voorgesorteerd op algehele afschaffing van de sectorindeling omdat het verouderd en complex is en niet de gewenste prikkel vormt voor de arbeidsmarkt. Totdat het zover is kan een juiste (andere) sectorindeling veel geld schelen. Zijn uw cliënten juist ingedeeld?