Geruisloze inbreng in een bv kan nog met terugwerkende kracht tot 1 januari jongstleden. Dit moet aan de Belastingdienst kenbaar gemaakt worden via een voor-/intentieovereenkomst. Deze moet voor 1 oktober a.s. met een geleideformulier aangetekend naar de Belastingdienst Heerlen, Postbus 13, 6400 AA Heerlen worden gestuurd. De bv kan dan voor 1 maart a.s. worden opgericht waarbij de onderneming ingebracht wordt.

Ook kan nog voor 1 oktober a.s. een personenvennootschap met terugwerkende kracht tot 1 januari worden aangegaan. Tevens is een geruisloze terugkeer en bedrijfsfusie nog mogelijk met terugwerkende kracht tot 1 januari jongstleden.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met drs. Anita van den Bosch RB, a.van.den.bosch@fullfinance.nl of tel.: 055-3559979