Je hebt het heel goed gedaan, hoe nu verder?

Dit is mijn laatste nieuwsbriefitem voordat de zomervakantieperiode aanbreekt. Daarom wil ik graag met ‘verheven gedachten’ dit eerste deel van het kalenderjaar afsluiten. Beeld je eens een kantoor in dat de ict heel goed voor elkaar heeft. Wat nu? In dat geval de ict-medewerkers vakantie geven tot het eind van het jaar? Waarschijnlijk verdienen ze dat zeker, maar er valt ook nog wel wat meer over te zeggen.

Nogmaals, probeer je het eens voor te stellen: het applicatielandschap bestaat (nagenoeg) geheel uit webbased applicaties die uitstekend functioneren, waar de organisatie en de gebruikers tevreden over zijn. De laatste server is bij het afval gezet en de werkplekken zijn voorzien van moderne laptops en prima beeldschermen. Applicatiebeheer functioneert naar behoren. De eindgebruikers krijgen derhalve voldoende aandacht, kennisoverdracht en ondersteuning. Het kantoor is tevreden over de ict-leveranciers. Ict wordt serieus genomen en krijgt voldoende aandacht vanuit directie en management. De ict-kosten zijn acceptabel en marktconform. Al met al is de ict-situatie prima voor elkaar. Het ideaalplaatje, de stip op de horizon, de finish komt in zicht. Een laatste sprintje en dan zijn we er! Wat nu?

Als ik de vorige alinea nog eens teruglees, denk ik: deze opsomming is te mooi om waar te zijn. Dit is een ideaalplaatje dat loskomt van de werkelijkheid. Anders gezegd: er valt altijd wat te verbeteren, te optimaliseren. Zoals procesoptimalisatie ook nooit af is. Zelfs als processen en ict op een bepaald moment optimaal zijn, dan ontstaat vanzelf weer, als de tijd z’n werk doet, een suboptimale situatie. Omdat de omgeving verandert. Een omgeving die bestaat uit veranderende wet- en regelgeving, veranderende (bestaande) software, aanbod van nieuwe soft- en hardware, etc. En omdat eindgebruikers nooit uitgeleerd raken in het optimaal benutten van de ict-hulpmiddelen. En ict-leveranciers nooit een ideaal product leveren, omdat daar(aan) ook nog het nodige verbeterd dient te worden. En ict een samenhangend geheel vormt met processen en medewerkers en er in deze samenhang altijd verbeterpotentieel zit.

Ict, net zoals processen en medewerkers, verdient dus continu aandacht. Ict is nooit af, klaar, finish gehaald. Het hierboven geschetste ideaalplaatje kan wel in grote lijnen gerealiseerd worden. Wil je doorpraten over jouw ideaalplaatje en hoe dat het best gerealiseerd kan worden en over hoe nu verder, neem dan contact op met Arjan Gelderblom of Henk Aardoom.

Arjan Gelderblom

Publicatiedatum: 13 juli 2022