Kansen in het coronatijdperk?!

De coronacrisis heeft een enorme impact op ons leven. De sociale en economische omstandigheden zijn sterk gewijzigd en de toekomst is nog heel onzeker. Bij veel bedrijven is daardoor de focus de afgelopen maanden sterk gewijzigd. De toekomstplannen zijn in de ijskast gezet en men is zich gaan focussen op hoe het bedrijf nu in een anderhalvemetersamenleving kan overleven. Het adaptief vermogen van veel bedrijven is daarbij erg groot gebleken. We komen nu langzaam uit de lockdown maar de situatie is nog verre van normaal en de economische vooruitzichten zijn vaag maar zeker niet rooskleurig.

De meeste bedrijven zullen dan ook de neiging hebben om de toekomstplannen voorlopig in de ijskast te laten staan. Dat is begrijpelijk, maar het is de vraag of dat ook in alle gevallen verstandig is. Als een ondernemer het plan had zijn horecaonderneming te verkopen, dan lijkt dat op dit moment inderdaad niet het beste moment. Maar hoe zit dat met bedrijven die minder hard geraakt zijn door de coronacrisis (bijvoorbeeld ict-bedrijven) of zelfs meer omzet hebben gedraaid in deze periode (bijvoorbeeld supermarkten). Daarvoor is het wellicht goed mogelijk dat de oorspronkelijke plannen weer opgepakt worden.

Wij willen echter nog even specifiek de aandacht vestigen op de ondernemers die het plan hadden het bedrijf over te dragen binnen de familie. Ook deze plannen zijn soms on hold gezet. Maar bij deze transacties is het realiseren van de hoogste prijs veelal niet het belangrijkste doel. Bij de oudere generatie heerst misschien de gedachte dat ze de jongere generatie niet met de huidige problematiek wil opzadelen, maar het is natuurlijk niet noodzakelijk om direct afscheid te nemen. Er kan in delen overdragen worden, de oudere generatie kan als (mede)bestuurder aanblijven of bijvoorbeeld als adviseur. Samen met de jongere generatie kunnen dan plannen ontwikkeld en uitgevoerd worden om weer goed uit de crisis te komen. De revenuen van deze inspanningen komen dan direct (voor een deel) terecht bij de jongere generatie die immers (een deel van) de aandelen hebben overgenomen of geschonken hebben gekregen.

Bovendien is er nu alle reden om niet de hoofdprijs te vragen of de waarde die er was fors naar beneden bij te stellen. De huidige crisis en het mogelijk voortduren daarvan (economen spreken over minimaal 5 jaar economische gevolgen) kunnen een fors waardedrukkend effect hebben. En dat betekent dat je het bedrijf nu wellicht goedkoop kunt overdragen. De toch al lage schenkbelasting wordt dan nog lager.

En vergeet niet: we krijgen een begrotingstekort van minstens € 90 miljard in 2020! Dus zullen er forse bezuinigingen (moeten) gaan volgen. En een deel daarvan zal fiscaal zijn. Voeg daarbij de tendens om de bedrijfsopvolgingsfaciliteit te versoberen o.a. gelet op de recente arresten daarover. De Belastingdienst wijst in een reactie aan het FD op de voorstellen die ambtenaren van Financiën onlangs aandroegen voor een nieuw belastingstelsel waarin onder meer staat dat de BOR met een geschatte jaarlijkse waarde van € 400 miljoen moet worden afgeslankt. Kortom: alle reden om hier eens serieus naar te kijken.

Mocht je hier eens over gedachten van willen wisselen, neemt dan gerust contact op met drs. Bert Driessen of Peter van Mierlo RA/RV.

Publicatiedatum: 10 juni 2020