Uit de eerder dit jaar gehouden bijeenkomsten weten we dat verdieping van het gebruik van de GearSoft-producten door gebruikers erg wordt gewaardeerd. Daarom verzorgen we op dinsdag 3 oktober nog een keer een kennissessie in Bunnik.

Wat gaan we doen
De software van GearSoft biedt veel meer dan alleen een programma voor het verwerken van het jaarwerk. In de kennissessie laten wij u mogelijkheden zien waarvan u niet wist dat ze binnen handbereik zijn. Wat denkt u bijvoorbeeld van:

 • Kostprijsanalyse
 • Loonkostenprognose
 • Werkkostenregeling
 • Samenvattingen (Aansluitingen en Dashboards) zelf ontwerpen
 • Aansluiting en controle pensioennota
 • Mogelijke dossierkoppelingen.

Graag laten we u de mogelijkheden zien die van toegevoegde waarde zijn voor afdelingen en disciplines grenzend aan de loonafdeling, wij denken aan de volgende doelgroepen:

 • Accountants/adviseurs
 • Relatiebeheerders
 • Bedrijfseconomisch adviseur
 • Loon- en hr-adviseur
 • Fiscaal adviseur.

In een interactieve sessie delen we ervaringen en opperen we mogelijkheden waaraan u wellicht zelf nog niet gedacht hebt.

Datum, tijd en plaats
De kennissessie wordt gehouden op dinsdag 3 oktober van 15.00 tot 18.00 uur in Bunnik (Het Wapen van Bunnik).

Kosten
De kosten bedragen € 95 per deelnemer; de 2e (en volgende medewerker) van uw kantoor kan deelnemen voor € 75. Bedragen zijn exclusief btw.

Inleiders
Arnout Brandt en Gerard Haafkes.

Pe-uren
Accountants: 3 gestructureerde pe-uren.
NIRPA: 41 vaardigheidspunten.

Inschrijven
Door middel van een mail met uw gegevens (incl. voorletters en titulatuur) o.v.v. kennissessie Bunnik naar a.brandt@gearsoft.nl.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Neem dan even contact op met Arnout of Gerard: 055 – 355 99 79.