Kun je bezwaar maken tegen de vaststelling van het inkomen van je ex?

Er is de laatste tijd genoeg gezegd en geschreven over de ellende omtrent Toeslagen. Toch voeg ik er in dit artikel nog iets aan toe vanwege een uitspraak van de Hoge Raad.

Na een echtscheiding heb je in feite niet zoveel meer te maken met het inkomen van je ex. Dat kan echter anders zijn als dat inkomen meetelt voor de berekening van het recht op toeslagen. Zeker als dat ziet op de periode dat je nog wel gehuwd was. Voor toeslagen is namelijk het inkomensgegeven van belang, dat weer gebaseerd is op het toetsingsinkomen. Via diverse andere wettelijke omwegen die voor niet fiscalisten vermoedelijk ondoorgrondelijk zijn, komt het uiteindelijk neer op de vaststelling van het belastbaar inkomen van box 1, 2 en 3. Dus kun je als ex nog wel degelijk belang hebben bij de definitieve vaststelling van dat inkomen. Zo ook in de volgende casus.

Een vrouw ontvangt beschikkingen met haar recht op zorg- en kinderopvangtoeslag alsmede het kindgebonden budget voor de jaren 2013 en 2014. Ook ontvangt zij daarbij de inkomensgegevens van haar toenmalige partner, van wie zij na 2014 is gescheiden. De vrouw maakt bezwaar tegen de vaststelling van het inkomensgegeven van haar ex-man over 2013 en 2014 dat te hoog zou zijn vastgesteld en daardoor gevolgen heeft voor haar recht op toeslagen. De man had echter geen aangifte gedaan en dan voorziet de wet niet in deze mogelijkheid (als hij wel aangifte had gedaan, was er wel een bezwaar- en beroepsmogelijkheid geweest).

De Hoge Raad [1] oordeelt dat dit in strijd is met de bedoelingen van de wetgever en de rechten op grond van Europese regelgeving (EVRM). Daarom moet de rechter in deze lacune voorzien en oordeelt de Hoge Raad dat het bezwaar van de vrouw toch ontvankelijk is.

Omdat de man geen aangifte heeft gedaan, wordt de bewijslast omgekeerd. Dat kan echter niet aldus de Hoge Raad, omdat de vrouw ter zake geen verwijt kan worden gemaakt. Het helpt de vrouw overigens niet want het eindoordeel luidt dat de inkomensgegevens niet te hoog zijn vastgesteld.

Het is prettig dat de rechter soms ingrijpt als de wetgever daar niet in heeft voorzien. Het is wel het zoveelste pijnpunt in het gevoelige onderwerp rondom de Toeslagen.

[1] Hoge Raad, 5 februari 2021, nr. 19/03648