Met ingang van 1 januari 2018 wordt uitvoering gegeven aan een van de in de zomer van 2016 aangekondigde maatregelen om de werkloosheid onder 50-plussers aan te pakken.

Vanaf 1 januari 2018 zal de leeftijdsgrens voor de no-riskpolis worden verlaagd naar 56 jaar (op dit moment geldt als voorwaarde dat de geboortedatum van de werknemer voor 8 juli 1954 moet liggen). Naast de leeftijdsgrens geldt als voorwaarde dat de werknemer ten minste 52 weken een WW-uitkering heeft ontvangen.  Werkgevers die werknemers met een no-riskpolis in dienst nemen, worden gecompenseerd als de werknemers uitvallen vanwege ziekte. De exacte inhoud van de regeling wordt openbaar bij indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Wij houden u uiteraard op de hoogte.