Wij signaleren regelmatig dat ondernemers die vrijgestelde prestaties of prestaties waarvoor aftrek uitgesloten is, roerende zaken met btw leveren.

Situatie

Een veel voorkomende is de auto bij een volledig vrijgestelde assurantietussenpersoon.

Bevindingen

Voor roerende zaken die de ondernemer in zijn onderneming heeft gebruikt uitsluitend voor vrijgestelde prestaties of prestaties waarvoor de aftrek is uitgesloten, is de levering van die zaken vrijgesteld van omzetbelasting. Hieraan wordt overigens wel de voorwaarde gesteld dat de ondernemer bij de aankoop van die roerende zaken geen omzetbelasting in aftrek heeft gebracht. Dat is inherent aan het feit dat de ondernemer geen voor de omzetbelasting belaste prestaties verricht.

Tip

Wees oplettend als een ondernemer roerende zaken levert die hij uitsluitend gebruikt heeft voor vrijgestelde prestaties of prestaties waarvoor de aftrek is uitgesloten. De levering kan vrijgesteld zijn!

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met drs. Anita van den Bosch RB, a.van.den.bosch@fullfinance.nl of tel.: 055-3559979