Als een werknemer loon van een ander (een derde) krijgt, hoeft de werkgever van die werknemer slechts in uitzonderingsgevallen loonbelasting in te houden op dit loon.

De moeilijkheid bij loon van derden is dat het loon soms weliswaar afkomstig is van een derde maar toch als loon van de (eigen) werkgever wordt beschouwd en dan moet de werkgever wél loonbelasting inhouden. Een van die situaties is als het loon, met medeweten van de werkgever, door een andere concernmaatschappij wordt gegeven, zo is door de Hoge Raad bepaald.

Onlangs is een uitspraak gewezen door de rechtbank Den Haag waarin deze regel door de rechter lijkt te worden opgerekt.

Wat was het geval? Een groot aandeelhouder had aandelen in zijn persoonlijke houdstermaatschappij geschonken aan een werknemer (en beoogd opvolger) van een kleindochter. De rechtbank meent dat de schenking loon uit dienstbetrekking is (daarover valt te twisten, maar die discussie laten we hier buiten beschouwing) en meent dat de eigen werkgever van de werknemer (de kleindochter) hierover loonbelasting moet inhouden.

Impliciet stelt de rechtbank de aandeelhouder (in dit geval een natuurlijk persoon) dus gelijk aan een andere concernmaatschappij die met medeweten van de eigen werkgever een voordeel verstrekt. Maar de betaler van het loon in deze casus is geen concernmaatschappij, maar een natuurlijk persoon. Als deze uitspraak in hoger beroep stand houdt, dan lijkt de reikwijdte van de inhoudingsplicht opgerekt. Wij volgen de ontwikkelingen dan ook met grote belangstelling.

Overigens moet nog worden opgemerkt dat in de situaties waarin geen loonbelasting hoeft te worden ingehouden, dat nog niet wil zeggen dat het loon niet belast is: de werknemer moet dit loon dan aangeven in zijn aangifte inkomstenbelasting. In sommige gevallen is eindheffing mogelijk (maar niet verplicht).

Geeft uw cliënt loon (een bonus, kerstpakket, maaltijden, een auto van de zaak) aan een werknemer van een ander bedrijf (bijv. een uitzendkracht) en of krijgt de werknemer van uw cliënt een voordeel van een ander bedrijf en wilt u meer weten over de verplichtingen van werkgever/betaler? Mr. Mirjam van de Langerijt vertelt u er graag meer over.