Van woensdag 24 tot en met vrijdag 26 juni 2020 vindt weer de door Full•Finance en Novak georganiseerde pe-meerdaagse plaats in Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in Soesterberg.

De doelgroep

Deze meerdaagse is bedoeld voor accountants en fiscalisten. In een informele sfeer neemt u intensief en interactief deel aan een cursusprogramma dat u zelf kunt samenstellen. Zoals u van ons gewend bent, wordt er in kleine groepen gewerkt waardoor de kennisoverdracht bijzonder effectief is en er veel gelegenheid is om eigen casussen en vragen in te brengen of te stellen. Naast permanente educatie is dit dé mogelijkheid om collega’s te ontmoeten.

Het programma

U bepaalt zelf uw cursusprogramma aan de hand van de lijst met titels. Meer informatie over de afzonderlijke cursussen, locatie, kosten en aanmeldingsformulier treft u hieronder aan.

Woensdag 24 juni 2020:

 • 15.00 uur – 19.15 uur: cursus
 • 19.30 uur – 21.00 uur: diner

Donderdag 25 juni 2020:

 • 7.30 uur – 8.30 uur: ontbijt en ontvangst
 • 8.30 uur – 12.45 uur: cursus
 • 12.45 uur – 13.30 uur: lunch
 • 13.30 uur – 17.45 uur: cursus
 • 18.30 uur – 20.30 uur: dinersessie

Vrijdag 26 juni 2020:

 • 7.30 uur – 8.30 uur: ontbijt en ontvangst
 • 8.30 uur – 12.45 uur: cursus
 • 12.45 uur – 13.30 uur: lunch
 • 13.30 uur – 17.45 uur: cursus

Kosten:

Cursuskosten
donderdag & vrijdag
Hotel- en cateringkosten donderdag & vrijdag (incl. overnachting)* Cursuskosten woensdag Hotel- en catering-
kosten
woensdag (incl. overnachting)
€ 1.645 (*1) € 285 (*2) € 350 (*1) € 165 (*2)

(*1) Novak-leden ontvangen 10% korting; Full•Finance-adviesabonnees 20% korting op de cursuskosten.
(*2) Indien u niet wilt overnachten, krijgt u € 60 korting op de hotel- en cateringkosten.
Alle genoemde prijzen zijn excl. btw.

Puntentoekenning:
Voor de cursussen tijdens deze meerdaagse geldt het volgende:

 • NBA: de meerdaagse wordt door ons verzorgd als erkende pe-instelling.
  Voor woensdag (1 cursus), donderdag (2 cursussen en dinersessie) en vrijdag (2 cursussen) kunnen maximaal 24 pe-punten worden behaald. waarvan maximaal 22 pe onder de erkenning. De dinersessie valt niet onder de erkenning, maar kan wel op de pe-lijst in de categorie ‘niet-erkende cursus’ worden opgenomen.
 • Pe-punten RB: in aanvraag.

Korte inhoud van de cursussen

De mkb-accountant in 2025
Als mkb-accountant bent u een belangrijke sparringpartner voor de ondernemer. Daarnaast vertrouwen stakeholders als de Belastingdienst en financiers op de informatie die u verstrekt. Tegelijkertijd zorgen digitalisering, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende ondernemersopvattingen ervoor dat de wijze waarop de mkb-accountant zijn rol invult verandert en dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor het eigen kantoor.

In de cursus ‘De mkb-accountant in 2025’ gaat Jan Wietsma AA met u aan de slag om ervoor te zorgen dat de punt van uw potlood scherp blijft als het gaat om het toekomstbestendig maken en houden van uw rol van mkb-accountant en het eigen kantoor.

De volgende punten komen in ieder geval aan de orde:

 1. Met welke veranderingen moet de mkb-accountant als gevolg van wet- en regelgeving en veranderende opvattingen van stakeholders de komende jaren rekening houden?
 2. Van verantwoordingsinformatie (2020) naar stuurinformatie (2025)
 3. Waarde toevoegen in een steeds verdere digitalisering van de relatie mkb-ondernemer – ondernemer
 4. Welke verdienmodellen zijn standaard in 2025 en hoe start ik vandaag al met implementeren?
 5. Hoe is het mkb-accountantskantoor van 2025 georganiseerd?

Docent: Jan Wietsma AA

Lessen uit het tuchtrecht
De tuchtrechtuitspraken van de Accountantskamer vormen een bron van informatie en lessen die er door accountants geleerd kunnen worden.

In deze cursus gaan we in op uitspraken die in het algemeen een bijdrage kunnen leveren aan een nog betere beroepsuitoefening van de accountant.

Docent: drs. Yahya Latif RA

Fiscale actualiteiten
Welke belangrijke fiscale ontwikkelingen spelen op dit moment een rol? Wat zijn de belangrijkste uitspraken ten behoeve van uw advisering naar de klant? Welke lopende wetsvoorstellen moet u eigenlijk nu al in uw advisering meenemen? In de cursus ‘Fiscale actualiteiten’ komen talloze recente ontwikkelingen aan bod. Jurisprudentie wordt in een breder kader geplaatst zodat u daarmee aan de slag kunt bij de advisering.

Docent: drs. Bert Driessen

Actualiteiten arbeidsrecht: de eerste ervaringen met de Wet Arbeidsmarkt in Balans
Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht gegaan. Voor u als accountant/eigenaar tweemaal van belang. Niet alleen voor uw eigen rol als werkgever verandert er het nodige, maar ook in uw functie van vertrouwenspersoon van de klant zult u met vragen in aanraking komen. Daarnaast wordt er uiteraard aandacht besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen in de regelgeving en rechtspraak voor de werkgever. Hierbij wordt in het bijzonder ingegaan op de (on)mogelijkheden bij de regelingen compensatie transitievergoeding.

 Docent: mr. Leónie van Meggelen

Nieuwe ontwikkelingen in de btw
Ook dit jaar verandert er weer het nodige op het gebied van de btw. Om te voorkomen dat u niet van het laatste nieuws op de hoogte bent, heeft onze btw-specialist mr. Katelijne ten Thije een training ontwikkeld waarin de actuele relevante btw-ontwikkelingen worden behandeld. Tijdens deze training zal niet alleen aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen in 2020, maar zullen ook belangrijke btw-wijzigingen in 2021, waarvoor mogelijk eerder actie zal zijn vereist, aan de orde komen.

Onderwerpen die onder meer de revue passeren zijn:

 • Ondernemerschap met KOR en wijziging per 1-1-2020 naar omzetgerelateerde vrijstelling
 • Aandachtspunten btw-internationaal met invoering “quick-fixes” per 1-1-2020, gevolgen Brexit en nieuwe btw-regels voor webshops 2021
 • Btw-tarief hoog/laag en samengestelde prestaties
 • Aandachtpunten diverse vrijstellingen en aftrek voorbelasting
 • Overige actualiteiten

U mag ook zelf btw-vraagstukken inbrengen.

Docent: mr. Katelijne ten Thije

Optimale dienstverleningen met inzet van ict
Er is een belangrijke, direct relatie tussen de inzet van ict en het optimaliseren van uw dienstverlening. Het optimaliseren van die dienstverlening raakt ook uw processen. In het algemeen vindt er veel verspilling plaats aan het begin van de processen (opstart, aanlevering van informatie e.d.) en aan het eind (hoe krijgen we het ‘product’ bij de cliënt en in welke vorm). De juiste inzet van ict kan uw dienstverlening optimaliseren.

Er zal uitgebreid worden stilgestaan bij het onderdeel software.

 • Welke trends en ontwikkelingen zijn er?
 • Welke uitgangspunten spelen een rol bij de keuze van software?
 • Wat is de aanpak die u kunt toepassen bij een heroverweging van uw applicatielandschap?
 • Welke mogelijkheden zijn er om van uw huidige applicatielandschap te migreren naar een gewenst applicatielandschap?
 • Hoe kunt u online samenwerken met uw cliënten en welke randvoorwaarden en succesfactoren zijn hierbij van belang?
 • Wel of geen portal inzetten?

Na afloop van deze training kunt u voor uw kantoor een plan maken, een route uitzetten om ict in te zetten voor een optimale dienstverlening.

Docent: Arjan Gelderblom

Inschrijfformulier meerdaagse juni 2020


 • Ik schrijf mij graag in voor de volgende onderdelen van de meerdaagse in juni 2020: