In de praktijk blijken btw-ondernemers vaak vragen te hebben over naheffingsaanslagen btw. Om deze vragen te beantwoorden heeft de belastingdienst een checklist ontwikkeld. Via bijgevoegde link kunt u de checklist inzien.

Mocht u verder van gedachten willen wisselen over opgelegde naheffingsaanslagen btw en daarbij behorende boetes, neem dan contact op met onze btw-specialist, mr. Katelijne ten Thije.