Er is al veel over gezegd en geschreven, maar zo net na de zomer kan het geen kwaad om toch nog even de planning te checken: krijgt u alle bv’s op tijd af? Of misschien denkt u nu: hoezo 8 november of 31 december?

Data op een rijtje

Het is op grond van BW 2 Titel 9 verplicht om uiterlijk 12 maanden na einde van het boekjaar de jaarrekening van een bv te deponeren, waar u daar vorig jaar nog 13 maanden voor uit mocht trekken. Daarom 31 december.

8 november is de uiterste datum van deponeren voor bv’s waarvoor geldt dat aandeelhouder(s) en bestuurder(s) dezelfde (rechts)personen zijn. Het verschil van twee maanden is de termijn die geldt voor de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering. Bij bv’s waar de aandeelhouder(s) en bestuurder(s) dezelfde (rechts)persoon zijn, geldt dat het opmaken van de jaarrekening door de bestuurder tevens als vaststelling door de aandeelhouder geldt. Want, zo redeneert de wetgever, dat zijn immers dezelfde (rechts)personen.  Een uitzondering op deze versnelde vaststelling geldt voor bv’s die in hun statuten hebben opgenomen dat in afwijking van de wet de aandeelhouder de jaarrekening moet vaststellen in een algemene vergadering.

En die acht dagen voor de openbaarmaking dan? Die komen alleen boven op de datum van vaststellen als de uiterste termijn van 12 maanden voor openbaarmaking nog niet is bereikt. Dus daarom 8 november en 31 december (en niet 8 januari).

Risico’s

Een risico van het niet voldoen aan deze termijnen is formeel een economisch delict met een boete. Andere risico’s komen om de hoek kijken bij faillissement of onenigheid tussen de aandeelhouders. De risico’s lijken groter wanneer de datum van 31 december niet wordt gehaald dan wanneer 8 november niet wordt gehaald. Dit is echter een inschatting van onze kant, jurisprudentie is er nog niet. Onze inschatting is gebaseerd op de doelstelling van de wetgever met de versnelde vaststelling, namelijk lastenverlichting en niet zozeer het verkorten van de publicatietermijn.

Wie voor zijn cliënten het zekere voor het onzekere wil nemen, zorgt voor publicatie van de jaarrekeningen op uiterlijk de genoemde data. En misschien is september een goede maand om cliënten die altijd (te?) laat zijn alvast om stukken te gaan vragen. Voor u het weet is het 8 november!