Niet (meer) starten met een traditioneel klantenportaal?!

Waarom zijn er ooit traditionele klantportalen als Client Online (PinkWeb) en het CreAim klantenportaal ontstaan? Omdat accountantskantoren intern Windows-programmatuur gebruikten en er de behoefte ontstond om te gaan samenwerken met cliënten. Dat is lastig met Windows-programmatuur. Om die interne wereld toch digitaal te koppelen aan cliënten ontstonden er (traditionele) klantenportalen. Portalen in de vorm van een webbased toepassing als samenwerkingsplatform tussen kantoren (intern) en cliënten (extern).

Dat was ooit. Tegenwoordig zie je steeds meer kantoren die de Windows-programma’s hebben ingewisseld voor webbased toepassingen zoals Exact Online, Yuki, Comandi, Visionplanner, Unit4 Fiscaal Gemak, Nextens, Loket.nl, Nmbrs, e.a. Deze webbased toepassingen hebben met elkaar gemeen dat ze niet alleen bruikbaar en toegankelijk zijn voor medewerkers van het kantoor, maar ook voor cliënten van het kantoor. Anders gezegd: deze toepassingen fungeren intern als productiemiddel én zijn tegelijkertijd extern toepasbaar als klantenportaal. Daarmee vervalt voor een groot deel het nut van een traditioneel klantenportaal.

Of in een specifieke situatie een traditioneel klantenportaal nog nuttig is, hangt af van allerlei factoren. Een belangrijke factor is de mate waarin het applicatielandschap al bestaat uit webbased software. Inmiddels zijn er klantcasussen waarbij er digitaal wordt samengewerkt met cliënten zonder gebruik te maken van een traditioneel klantenportaal.

Als je hierover meer wilt weten of met ons wilt bespreken of in jouw specifieke ict-situatie nog wel een traditioneel klantenportaal nodig is (of uitgefaseerd kan worden), neem dan contact met ons op: 055 – 355 99 79.