Nieuw besluit inzake btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen

Er is een nieuw besluit gepubliceerd inzake de toepassing van de KOR (kleine ondernemersregeling) voor zonnepaneelhouders. Het nieuwe besluit vervangt het besluit van 16 december 2020, nr. 2020-24927.

Normaal gesproken dient bij toepassing van de KOR een aanmeldtermijn van minimaal 4 weken in acht te worden genomen. In afwijking van deze verplichting wordt nu goedgekeurd dat zonnepaneelhouders de KOR ook kunnen toepassen met ingang van 1 januari volgend op het jaar van aanschaf als aanmelding pas plaatsvindt in de laatste vier weken van het kalenderjaar van aanschaf.

Na indiening van het (digitale of papieren) formulier ‘Opgaaf Zonnepaneelhouders’ krijgt de zonnepaneelhouder een btw-aangifte uitgereikt. In deze aangifte moet het verschuldigde btw-bedrag over de opgewekte stroom worden aangeven. Ook kan de aan de zonnepaneelhouder in rekening gebrachte btw over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen als voorbelasting worden teruggevraagd.

In het nieuwe besluit is het arrest van de Hoge Raad van 16 juli 2021, nr. 19/02837 over de reikwijdte van de aftrek van voorbelasting bij levering van stroom verwerkt. Zo is nu opgenomen dat de btw op uitgaven voor andere goederen en diensten (anders dan de btw die ziet op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen zelf) alleen kan worden teruggevraagd als deze uitgaven hun uitsluitende oorzaak vinden in de btw-belaste leveringen van de stroom. Voor (privé)uitgaven die ook gedaan zouden zijn als geen stroom zou worden geleverd aan het energiebedrijf, zoals uitgaven in verband met (de aanschaf of bouw van) de woning, bestaat volgens de staatssecretaris geen recht op teruggave van btw.

Mocht je vragen hebben over dit besluit, neem dan gerust contact op met onze btw-specialiste, mr. Katelijne ten Thije (via k.ten.thije@fullfinance.nl of 055 355 99 79)

Bron: Besluit d.d. 23 november 2021, nr. 2021 – 19540