Accountantskantoren krijgen binnen een jaar te maken met drie verschillende soorten kwaliteitsvoorschriften die moeten worden geïmplementeerd. Dat vraagt om combinaties. Tenminste als dat kan. Wij hebben een notitie opgesteld waarin we een eerste antwoord geven op deze vraag.

Waar gaat het om?

  1. Vanaf 1 januari 2018 moeten kantoren zich houden aan de kwaliteitsvoorschriften die de NBA heeft vastgesteld in de Nadere Voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS).
  2. Vanaf 25 mei 2018 moeten kantoren uitvoering gaan geven aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie die Nederland onverkort gaat overnemen. Ook daarin staan regels voor de bewaking van de kwaliteit.
  3. En tot slot is er een wetsvoorstel ingediend om de Wet Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) aan te passen aan de Europese regelgeving. Dat had al in 2017 moeten ingaan maar dat is niet gelukt. En ook in deze wijzigingsvoorstellen voor de Wwft staan bepalingen met betrekking tot de bewaking van de kwaliteit.

Drie verschillende voorschriften gebaseerd op drie verschillende wetten met ieder hun eigen definities, namen voor functies en procedures. Een behoorlijke uitdaging voor accountantskantoren. In een notitie hebben we de voorschriften van de NVKS als uitgangspunt genomen en gaan na of de (uitvoering van) de andere twee wetten ‘daarin passen’.

Als u belangstelling hebt voor de notitie, stuur dan een bericht o.v.v. ‘notitie NVKS, Wwft en AVG’ naar Minie Beugel (m.beugel@fullfinance.nl) en u ontvangt de notitie in pdf.