NOW en bonussen, dividend en inkoop eigen aandelen

Inleiding

De NOW-regeling (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) is een regeling die in korte tijd tot stand is gekomen. Er zijn veel aanvragen ingediend van verschillende omvang. Inmiddels is na NOW1 ook de NOW2- en de NOW3-regeling vastgesteld.

In dit artikel wordt ingegaan op de verbodsbepaling bij de diverse NOW-regelingen rondom het verstrekken van bonussen, het uitkeren van dividend en het inkopen van eigen aandelen in combinatie met de NOW-regeling. Wat zijn de (on)mogelijkheden?

Wanneer geldt er een verbod?

De NOW-aanvraag dient bij een omzetdaling van 20% op concernniveau plaats te vinden. Is er op groepsniveau een kleinere daling, dan mag een aanvraag op werkmaatschappijniveau plaatsvinden. Op welk niveau de aanvraag plaatsvindt is van invloed op het wel of niet mogen uitkeren van dividend, het verstrekken van bonussen en het inkopen van eigen aandelen. Bovendien zijn de regels voor NOW2 en NOW3 aangescherpt ten opzichte van NOW1.

Hieronder een uiteenzetting per regeling.

NOW1

Aanvraag op concernniveau
De NOW-aanvraag dient bij een omzetdaling van 20% op groepsniveau een aanvraag in te dienen op dat niveau. Is er op groepsniveau een kleinere daling, dan mag een aanvraag op werkmaatschappijniveau worden ingediend bij een omzetdaling aldaar van 20% of meer. In dat geval is er geen verbod voor de aanvrager om dividend uit te keren, bonussen te verstrekken en eigen aandelen in te kopen.

Aanvraag op werkmaatschappijniveau
Indien er op werkmaatschappijniveau een NOW-aanvraag wordt ingediend, dan is het verboden voor de aanvrager om dividend uit te keren, bonussen te verstrekken en eigen aandelen in te kopen over 2020. Dit geldt voor het hele internationale concern. Ook voor de buitenlandse bedrijfsonderdelen.

Wetsartikel:
Artikel 6a lid c NOW1-regeling

NOW2 en NOW3

In NOW2 en NOW3 zijn de regels aangescherpt ten opzichte van NOW1.

Aanvraag op concernniveau
Indien er op concernniveau een NOW2- of een NOW3-aanvraag wordt ingediend, dan is het bij een voorschot van € 100.000 of meer of een totale vaststelling van € 125.000 of meer verboden voor de aanvrager om dividend uit te keren, bonussen te verstrekken en eigen aandelen in te kopen over 2020. Dit verbod geldt alleen voor de aanvragende bedrijfsonderdelen zelf.
Dit verbod geldt niet voor een bedrijfsonderdeel dat zelf geen NOW heeft aangevraagd. Bijvoorbeeld een bedrijfsonderdeel dat geen sv-loon in Nederland heeft en dus zelf ook nooit een aanvraag voor de NOW kan doen, heeft dus wel de mogelijkheid om dividend uit te keren, bonussen te verstrekken en eigen aandelen in te kopen ook al is er op concernniveau een NOW2- of NOW3-aanvraag ingediend.

Aanvraag op werkmaatschappijniveau
Bij een aanvraag op werkmaatschappij geldt net als bij NOW1 dat er naast de werkmaatschappij ook voor alle andere bedrijfsonderdelen binnen het concern een verbod is om dividend uit te keren, bonussen te verstrekken en eigen aandelen in te kopen over 2020. In tegenstelling tot een aanvraag op concernniveau geldt dit verbod ook voor bedrijfsonderdelen die niet zelf aanvragen en ook de bedrijfsonderdelen die geen sv-loon in Nederland hebben.

Wetsartikel:
Artikel 17 lid 1 tot en met 3 NOW2- en NOW3-regeling

Tot slot

Het is van belang om scherp te zijn op de verbodsbepaling per geldende regeling, rekening houdend met het niveau van de aanvraag. In de praktijk roept dit nogal wat vragen op. Met de opsomming hierboven hoop ik het een en ander verduidelijkt te hebben. Indien er nog vragen zijn, zijn mijn collega’s en ik beschikbaar om te helpen.

Drs. M. Yahya Latif RA