NV NOCLAR: weer een meldingsplicht erbij?

Per 1 januari zijn de nieuwe nadere voorschriften NOCLAR van kracht geworden. Daarin staat hoe accountants zich moeten gedragen als hun cliënt of de eigen organisatie zich niet houdt aan wet- en regelgeving. De uiterste consequentie van dit voorschrift kan zijn dat er een meldplicht ontstaat die er nog niet was.

Wanneer heeft uw kantoor te maken met deze regelgeving?

Dat is in ieder geval als u voor cliënten de normale werkzaamheden van een accountant uitvoert. Daarbij kan het voorkomen dat u situaties tegenkomt waarbij de cliënt zich niet houdt aan de wet. Daarbij onderscheidt de NV NOCLAR de volgende situaties:

  1. Het zich niet houden aan de wet heeft gevolgen voor de jaarrekening of een ander financieel overzicht. Daarvoor is de regelgeving eigenlijk niet gewijzigd. Een jaarrekening waar een potentiële materiële fout in zit kan niet worden uitgebracht als de fout niet wordt gecorrigeerd. De gevolgen van een fout in de jaarrekening staan netjes beschreven in de betreffende NV COS. Actie is dus nodig.
  2. Het zich niet houden aan de wet- of regelgeving heeft niet directe gevolgen voor de jaarrekening maar wel voor de operationele aspecten, de mogelijkheid om de activiteiten voort te zetten of het voorkomen van sancties van materieel belang.

Vanuit het perspectief van de accountant lijken deze factoren uiteindelijk ook gevolgen voor de jaarrekening te hebben. Dat klopt. Alleen is het moment waarop van de accountant actie wordt verwacht, wel een andere.

Welke actie wordt er van u verwacht?

  1. Elke accountant moet de niet-naleving direct melden bij een bevoegde instantie als die melding grote schade kan voorkomen of beperken. Grote schade moet in dit geval worden gelezen als maatschappelijk gevaar of schade. De toelichting geeft daarvan een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld het vrijkomen van giftige stoffen.
  2. Bespreken van het niet houden aan wet-en regelgeving met de cliënt.
  3. Het mogelijk informeren van andere accountants die bij de cliënt of de opdracht zijn betrokken.
  4. Overwegen of melding niet alsnog nodig is in het maatschappelijk belang.

De NV NOCLAR kent daarbij verschillende situaties die afhangen van de soort opdracht (wel of geen wettelijke controle), de positie van de accountant binnen de organisatie enz.

Gelukkig heeft de NBA een aantal handige stappenplannen gepubliceerd die op de site van de NBA zijn te vinden en die richting geven aan de stappen die u in de verschillende situaties moet zetten.

Conclusie:

Dit artikel heeft niet de pretentie om een compleet beeld te geven van de nieuwe regelgeving. Conclusie is wel dat er meer situaties kunnen ontstaan waarbij u een meldplicht gaat krijgen.

Ten slotte: Hebt u een mogelijke overtreding te pakken, dan kunt u altijd onze helpdesk bellen voor overleg. In de nieuwe verplichte fraudecursus die alle accountants moeten volgen is overigens ook een onderdeel opgenomen dat dieper ingaat op de NV NOCLAR.