Onbeperkte verliesverrekening in de vennootschapsbelasting?

Ja hoor, het gaat echt gebeuren. De verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt weer onbeperkt in de tijd. Per 1 januari 2022. Maar wel met een beperking op jaarbasis voor omvangrijke verliezen.

Bij het Belastingplan 2021 was dit al aangekondigd, maar nu is ook het koninklijk besluit uitgebracht waarin dit is geregeld. De uitvoerbaarheid moest namelijk nog gecheckt worden. Hoewel de oude regeling in 2019 nog juist is versoberd in het kader van de grondslagverbredende maatregelen, met slechts een termijn van zes jaar waarin verliezen konden worden verrekend, gaan we nu toch nog naar een onbeperkte voorwaartse verrekening. En zo hoort het ook. De achterwaartse verrekening blijft overigens één jaar.

Wat is dan de “catch”? Nou, als een verlies groter is dan € 1 miljoen, is van het meerdere slechts 50% verrekenbaar. Het deel dat niet verrekend kan worden, schuift (vooralsnog) onbeperkt door in de tijd.

En reeds bestaande verliezen dan? Verliezen geleden in boekjaren die zijn aangevangen vóór 1 januari 2013 kunnen alleen dit jaar (2021) nog worden verrekend. Daarna verdampen deze verliezen. Dus is er werk aan de winkel voor bedrijven met nog niet verrekende verliezen van 2012 of ouder! Breng in kaart voor welke bedrijven dit geldt, en onderzoek of er mogelijkheden zijn om verliesverdamping te voorkomen. De fiscalisten van Full Finance helpen u daar graag bij.

Voor latere verliezen, dus die van 2013 en volgende jaren, gaat de nieuwe regeling gelden en die kunnen dus onbeperkt worden verrekend. Mochten er gewone verliezen zijn en houdsterverliezen (periode tot 2019), dan moet wel een splitsing worden gemaakt. Dergelijke verliezen kunnen namelijk alleen verrekend worden met soortgelijke winsten.

Een kleine kanttekening nog. Er wordt gewerkt aan het formeren van een nieuw kabinet. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat een dergelijk nieuw kabinet besluit het toch weer anders te doen. Zeker als de rekening van de coronacrisis vereffend moet worden en het gigantische begrotingstekort van die jaren gedekt moet worden. Maar dat is nog even koffiedik kijken.

Voor nadere vragen, neem contact op met Bert Driessen via b.driessen@fullfinance.nl of 055-3559979

Bron: Besluit van 21 mei 2021, Staatsblad 2021 nummer 257