Online-pe-tool voor het nieuwe pe-regime

In onze nieuwsbrief hebben we al eerder aandacht besteed aan het nieuwe pe-regime zoals dat vanaf 2021 van toepassing is voor alle accountants.

De afgelopen maanden hebben we bij Full Finance hard gewerkt aan een online-applicatie om accountants te faciliteren bij het opstellen van hun pe-plan ‘nieuwe stijl’. De applicatie maakt het onder andere mogelijk om eenvoudig een pe-plan op te stellen. Zo krijg je op basis van je werkzaamheden en gewenste ontwikkeling een voorstel voor vooraf geformuleerde leerdoelen. Uiteraard kun je ook zelf leerdoelen formuleren. Bij de gekozen of zelf geformuleerde leerdoelen worden ook mogelijke leeractiviteiten voorgesteld, waar je als accountant aan kunt deelnemen.

Maar de applicatie biedt meer mogelijkheden. Op kantoorniveau kunnen overzichten worden opgesteld waar de voorgenomen pe-activiteiten van alle accountants worden samengevoegd in een dashboard. Ook is er de mogelijkheid om in te stellen dat voorgenomen pe-activiteiten geaccordeerd moeten worden, voordat het pe-plan definitief is.

Voor grotere accountantskantoren is er ook de mogelijkheid om zelf leerdoelen toe te voegen of om leerdoelen die vanuit het strategisch beleid van het kantoor wenselijk worden geacht, voor te schrijven.

De pe-applicatie is ontwikkeld door Pe in Control, een samenwerking tussen Full Finance en de Interaction Groep. De pe-applicatie zal binnenkort worden aangeboden in samenwerking met SRA. Wilt u op de hoogte worden gehouden? Stuur een bericht aan j.cluitmans@fullfinance.nl

Overigens verzorgt Jurroen op onze pe-meerdaagse in november de cursus Pe 2021 en eigen POP.