Onroerend goed zonder overdrachtsbelasting naar de bv?

Het aanpassingsvoorstel Wet Vpb fgr vbi en fbi gaat de Wet op de Vennootschapsbelasting aanpassen in die zin dat onder meer het open fonds voor gemene rekening (fgr) artikel 2 en 6a Wet Vpb wordt gewijzigd. Effectief komt het hierop neer dat vanaf 1 januari 2024 alleen beursgenoteerde fgr’s (artikel 1:1 wft) nog vpb-plichtig zullen zijn.

De meeste zogenaamde familiefondsen in een fgr worden door deze maatregel fiscaal transparant en het daarbij behorende vermogen wordt derhalve belastbaar in box 3 als de participanten natuurlijke personen zijn. De participanten-natuurlijke personen met een aanmerkelijk belang in het open fonds moeten in beginsel in box 2 afrekenen.

Er komen evenwel een aantal overgangsmaatregelen.

Eén daarvan is de mogelijkheid om de fgr om te zetten in een bv zonder heffing. Het komt er in het kort op neer dat het vermogen tegen de boekwaarde ingebracht wordt in een bv en tevens deze bv aandelen uitreikt (faciliteit V), waardoor de claim in box 2 behouden blijft.

De overdracht en uitgifte van aandelen moet zijn gerealiseerd vóór 31 december 2024 en heeft terugwerkende kracht naar 1 januari 2024.

Voor de overdrachtsbelasting wordt een aparte tijdelijke faciliteit gecreëerd waardoor onroerend goed zonder heffing van overdrachtsbelasting vanuit de fgr naar de bv kan worden overgedragen. Deze faciliteit gaat waarschijnlijk worden vormgegeven door het opnemen van een nadere vrijstelling aandelenfusie in de overdrachtsbelasting.

Door bovenstaande maatregelen ontstaat in potentie een mogelijkheid onroerend goed dat thans is ondergebracht in box 3 zonder heffing alsnog te verplaatsen naar de bv en wel door een fgr aan te gaan met meerdere personen (kinderen) en/of een bv.
Denk daarbij aan het onderbrengen in 2023 van onroerend goed in een fgr, waarbij de bv 10% verkrijgt. Over dat 10% deel ben je overdrachtsbelasting verschuldigd. Vervolgens kun je door de tijdelijke overgangsmaatregel fgr het onroerend goed voor de resterende 90% zonder overdrachtsbelastingheffing alsnog in de bv onderbrengen.

Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voor meer informatie over bovenstaande mogelijkheid: neem dan contact op met drs. Jan Campagne. Hij is bereikbaar via mail j.campagne@fullfinance.nl of 055-355 99 79.

Publicatiedatum 24-05-2023