Ontmoedigen lenen van de eigen bv

Bij de aankondiging van het Belastingplan 2019 stond ergens een beetje verstopt in de stukken een passage dat excessief lenen van de eigen bv zou worden aangepakt. Dga’s die meer dan € 500.000 schuld hebben aan hun eigen bv, krijgen een uitdeling voor hun kiezen. Dat heeft voor veel commotie gezorgd, maar er was eigenlijk verder niets over bekend. Nu heeft het Ministerie van Financiën een internetconsultatie aangekondigd. Hieronder nemen wij de tekst op van de aankondiging.

MvF, 4 maart 2019  

Internetconsultatie wetsvoorstel ontmoedigen lenen eigen vennootschap van start
Dga’s die bovenmatig geld lenen bij hun eigen vennootschap moeten vanaf 2022 box 2-belasting betalen over leningen die uitstijgen boven € 500.000, eigenwoningschulden uitgezonderd. Over dit wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat in september 2018 al is aangekondigd, is het ministerie van Financiën op 4 maart 2019 een internetconsultatie gestart. De einddatum van de consultatie is 1 april 2019.
De maatregel is gericht op dga’s die flinke bedragen van hun vennootschap lenen waarmee zij belastingheffing (langdurig) kunnen uitstellen. In sommige gevallen leidt dit uitstel zelfs tot afstel, omdat door het uitstel soms onvoldoende geld overblijft om de lening terug te betalen. Het kabinet wil deze vorm van belastingontwijking tegengaan. De maatregel betekent bovendien een verlichting voor de toezichtswerkzaamheden van de Belastingdienst.
Alleen dga’s die bovenmatig lenen worden geraakt door de maatregel. Door de invoerdatum van 1 januari 2022 is er bovendien ruime voorbereidingstijd. Dit betekent dat naar verwachting slechts 3 procent van de ondernemers met een schuld aan hun eigen vennootschap door de maatregel wordt geraakt.
Na de internetconsultatie wordt de wetgeving verder uitgewerkt en ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel in de zomer ingediend bij de Tweede Kamer, zodat de maatregelen per 1 januari 2022 in werking kunnen treden.

 

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

13 maart 2019