In 1999 zijn we gestart met Full•Finance Consultants. Onze drijfveer was en is om administratie- en accountantskantoren vaktechnisch én organisatorisch bij te staan.

Sinds 2000 zijn we gevestigd in Apeldoorn.

We zijn een NBA erkende pe-instelling.

Sinds enkele jaren verwelkomen we studenten van enkele tientallen accountantskantoren die onze AA-opleiding Accountancy-mkb volgen. Deze opleiding is aangewezen door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding. Daarnaast verzorgen we begeleidingsdagen en simulaties voor de praktijkopleiding die door de Raad voor de Praktijkopleidingen zijn geaccrediteerd.

Wij beschikken over een Wft-vergunning (pensioenadvisering).

Full•Finance ondersteunt vele honderden cliënten (administratie- en accountantskantoren en aan de branche gelieerde organisaties) bij uiteenlopende vraagstukken op de vakgebieden waarin we goed zijn: accountancy en fiscale vaktechniek, compliance & controle, strategie & organisatie, ict en fusie, overname & waardering.

Wij hebben geen duizendpoten in dienst die pretenderen álle facetten van deze disciplines te beheersen, maar wel specialisten die tot de top in hun vakgebied behoren en waar nodig de expertise van collega’s benutten!

Ieder administratie- of accountantskantoor of organisatie betrokken bij de branche kan bij ons aankloppen. Wij gaan graag met u in gesprek!

Wilt u eens met ons kennismaken? Dat kan: 055-355 99 79

Onze toegevoegde waarde bewijzen aan onze relaties is en blijft onze uitdaging!