Opvolging en goodwill

We merken dat opvolging al dan niet in combinatie met goodwill bij meer kantoren dan voorheen tot problemen leidt. Dat heeft onder meer te maken met de vergrijzing, onvoldoende aanwas van potentials die willen toetreden in combinatie met banken die niet makkelijk financieren. In de praktijk leidt dit tot lastige situaties. Vennoten die willen terugtreden, maar niet kunnen. En als er oplossingen worden verzonnen, dan staan de neuzen dikwijls niet allemaal dezelfde kant op. Iedereen heeft zo zijn eigen belangen. En zijn alle alternatieven wel in beeld voor opvolging? Denk bijvoorbeeld aan het goodwillloze model.

Wil je hierover eens van gedachten wisselen? Tonny Dirkx kan vennoten helpen bij het maken van keuzes die zoveel mogelijk recht doen aan de wensen en belangen van de betrokkenen. Arjen Schutte kan helpen bij het bepalen van de goodwill en waardering van het kantoor. Voor meer informatie: t.dirkx@fullfinance.nl of a.schutte@fullfinance.nl of bel 055 – 355 99 79.