Overnamedeal beklonken? Vergeet het integratieplan niet!

Zoals bekend is Full•Finance procesbegeleider bij fusies en overnames in de accountancy. Voor vraagstukken als ‘het vinden van een koper’, ‘het vinden van een verkoper’, ‘het sluiten van de deal’ en ‘waarderingen’ bent u Marcel Maassen, Arjen Schutte of Peter van Mierlo wellicht al eens tegengekomen. Maar wat daarna gebeurt is minstens zo belangrijk: de integratie van de kantoren.

Het sluiten van de fusie- en overnamedeal lukt in de praktijk prima. Vaak ontstaat daarna echter moeite met de integratie van medewerkers, processen en hulpmiddelen. Onze ervaring is dat als je een fusie of overname planmatig benadert, je al snel te weten komt waar de gevoeligheden liggen.

Een fusie- of integratieplan helpt bij het op één lijn krijgen en houden van alle betrokkenen. Daarbij is het credo van toepassing: ‘we doen het samen’. Dat wil zeggen: de (oud-)eigenaren zetten de grote lijnen uit en betrekken de medewerkers actief bij het integratievraagstuk. Medewerkers hebben in eerste instantie vaak het gevoel dat er niet zoveel moet veranderen. Door medewerkers in werkgroepen te betrekken ontstaat er meer begrip voor noodzakelijke veranderingen. Bovendien mengen de medewerkers van beide organisaties zich en dat is goed voor de integratie.

Voor zowel grote als kleine partijen kan Age Lammers helpen bij het opstellen van een integratieplan, adviseert hij u graag over de manier waarop medewerkers betrokken kunnen worden en waar nodig kan Age optreden als projectleider. Voor meer informatie: a.lammers@fullfinance.nl