“Je hele carrière lang word je beoordeeld, maar zodra je partner wordt dan stopt dat in 1x”.

Deze uitspraak komt van een vennoot die ik recent sprak over nut en noodzaak van partnerbeoordeling. Hij gaf aan bovenstaande best vreemd te vinden. Waarom wel met medewerkers praten over functioneren, ontwikkelingsmogelijkheden, carrière- en toekomstplannen, en als vennoten niet meer? Hij was voorstander van het invoeren van een systeem van partnerbeoordeling.

Natuurlijk hoor ik onder vennoten ook andere geluiden, zoals “Wat een onzin om elkaar te beoordelen, we werken toch allemaal hard?”

Persoonlijk vind ik dat een systematiek van partnerevaluatie heel nuttig kan zijn. U ziet: ik heb het over ‘evaluatie’, een net even wat minder beladen term dan ‘beoordeling’. Bij beoordeling wordt er snel gedacht aan afrekenen en financiële consequenties. Het belangrijkste nut van partnerevaluatie vind ik dat er op een gestructureerde manier met elkaar als vennoten gesproken wordt over organisatiedoelen, persoonlijke doelen en ontwikkelingsmogelijkheden. Het maakt duidelijk wat er over en weer verwacht mag worden. Bovendien helpt het om de neuzen dezelfde kant op te zetten als het gaat om strategische doelen en – daaruitvolgende – individuele keuzen. Als dat een paar keer met elkaar gedaan is en helder is wat er van elkaar verwacht wordt, kan altijd nog de stap gezet worden naar beoordeling en eventueel beloning. Maar begin eenvoudig. Volg deze 4 stappen.

4 stappen

  1. Bespreek met elkaar het waarom. Zorg dat alle partners begrijpen waarom de evaluatie plaatsvindt en op dezelfde golflengte zitten of komen. Wat wil de organisatie met de evaluatie bereiken? Dat kan variëren van het hiervoor genoemde Spreken over organisatiedoelen en individuele doelen tot en met We willen een voorbeeld stellen voor onze medewerkers: zij een beoordeling, wij een beoordeling. Vervolgens is de vraag: welk systeem past dan het beste?
  2. Er is een veelheid aan evaluatiesystemen. Zeker in het eerste jaar is het van belang om een systeem te kiezen dat eenvoudig is en bijvoorbeeld focust op de 10 belangrijkste criteria. Verlies je niet in vele, vele KPI’s of details. Denk er ook over na wie je bij de evaluatie wilt betrekken. Alleen partners of ook key-medewerkers? En wel of geen self-assessment? Kortom kies een systeem en begin eenvoudig.
  3. Evalueer op basis van het gekozen systeem en betrek eventueel een externe voor de voorbereiding, verwerking en bespreking. Een externe kan naast inbreng van inhoudelijke deskundigheid, het proces begeleiden. Gevoeligheden kunnen dan makkelijker op tafel komen en besproken worden. Afhankelijk van het gekozen systeem leidt de evaluatie tot individuele én gezamenlijke actie/ontwikkelingsplannen. Desgewenst kan na verloop van tijd een beoordeling en eventuele beloning gekoppeld worden aan de evaluatie.
  4. Als je net begint, gebruik het eerste jaar/de eerste keer als pilotjaar. Pas het systeem aan waar nodig. Het systeem is een middel, niet het doel. Ook een mogelijkheid is de systematiek van jaar tot jaar wat uit te breiden. Bijvoorbeeld in jaar 1 alleen een onderlinge evaluatie en vanaf jaar 2 een evaluatie met input van medewerkers enz. Of in jaar 2 aangevuld met een persoonlijkheidstest, zoals DISC.

Wilt u eens sparren over de mogelijkheden én opbrengsten van partnerevaluatie voor uw kantoor? Neem dan contact op met Tonny Dirkx, t.dirkx@fullfinance.nl of 06 109 77 603.