Pe-meerdaagse 2021

In november 2021 vindt onze volgende pe-meerdaagse plaats. Hier kun je meer informatie vinden. 

In november 2021 vindt onze volgende pe-meerdaagse weer plaats in Soesterberg.

Lees hieronder meer, of download de pdf met informatie.

De doelgroep

Deze pe-meerdaagse is bedoeld voor accountants en fiscalisten. In een informele sfeer neem je intensief en interactief deel aan een cursusprogramma dat je zelf kunt samenstellen. Zoals je van ons gewend bent, wordt er in kleine groepen gewerkt waardoor de kennisoverdracht bijzonder effectief is en er veel gelegenheid is om eigen casussen en vragen in te brengen of te stellen. Naast permanente educatie is dit dé mogelijkheid om collega’s te ontmoeten.

Het programma

Je bepaalt zelf het cursusprogramma aan de hand van de lijst met titels. Meer informatie over de afzonderlijke cursussen, locatie, kosten en aanmeldingsmogelijkheid vind je hieronder.

Cursusmateriaal

Uit eerdere evaluaties blijkt dat veel van onze meerdaagse-deelnemers prijs stellen op papieren cursusdocumentatie. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om alles digitaal (in pdf) te ontvangen.

Woensdag 17 november 2021:

15.00 uur – 19.15 uur: cursus

Donderdag 18 november 2021:

8.30 uur – 12.45 uur: cursus
12.45 uur – 13.30 uur: lunchpauze
13.30 uur – 17.45 uur: cursus

Vrijdag 19 november 2021:

8.30 uur – 12.45 uur: cursus
12.45 uur – 13.30 uur: lunchpauze
13.30 uur – 17.45 uur: cursus

keuzeprogramma

 

Dagdeel Te kiezen titels
Woensdag 17 november
15.00 uur – 19.15 uur
Belastingplan 2022 en actualiteiten
Donderdag 18 november
8.30 uur – 12.45 uur
 1. Belastingplan 2022 en actualiteiten
 2. Actualiteiten accountancy voor de samenstelpraktijk
 3. Data-analyse en Power BI
 4. Accountant en corona
Donderdag 18 november
13.30 uur – 17.45 uur
 1. Continuïteit en de samenstelaccountant – groep 1
 2. Continuïteit en de samenstelaccountant – groep 2
 3. Verandermanagement en ict
 4. Actualiteiten arbeidsrecht en hoe flex is flex en hoe vast is vast?
 5. Nieuwe ontwikkelingen in de btw
Vrijdag 19 november
8.30 uur – 12.45 uur
 1. Continuïteit en de samenstelaccountant – groep 3
 2. Continuïteit en de samenstelaccountant – groep 4
 3. Actualiteiten arbeidsrecht en hoe flex is flex en hoe vast is vast?
 4. Ict voor accountantskantoren
 5. Effectief beïnvloeden vanuit je persoonlijke kracht
Vrijdag 19 november
13.30 uur – 17.45 uur
 1. Nieuwe ontwikkelingen in de btw
 2. Coaching
 3. Belastingplan 2022 en actualiteiten
 4. Marktontwikkeling en je kantoorstrategie

  kosten

Cursuskosten donderdag & vrijdag: €1.645 (*1)
Cursuskosten woensdag: €350 (*1)
(*1) Novak-leden ontvangen 10% korting; Full Finance-adviesabonnees 20% korting op de cursuskosten.

Alle genoemde prijzen zijn excl. btw.

puntentoekenning

Voor de cursussen tijdens deze meerdaagse geldt dat deze kwalificeren voor 4 overdrachtsuren. Voor ‘Continuïteit en de openbaar accountant (controlepraktijk)’ zijn wij geaccrediteerd door de NBA.

 

Korte inhoud van de cursussen

Belastingplan 2022 en actualiteiten

Door het volgen van de cursus ben je volledig op de hoogte van de fiscale wijzigingen in het jaar 2022.

De cursus gaat in op de wijzigingen die voortvloeien uit de Fiscale Verzamelwet en het Belastingplan 2022 en de amendementen die daarop worden ingediend. Afhankelijk van de omvang van het plan wordt de cursus aangevuld met relevante ontwikkelingen en uitspraken in de IB en VpB.

Door deze cursus te volgen ben je volledig op de hoogte van de gevolgen van het Belastingplan 2022 voor je klanten.

Docent: drs. Bert Driessen

 

Actualiteiten Accountancy voor de samenstelpraktijk

In deze cursus wordt door Henk den Hollander aandacht besteed aan onder meer de wijzigingen in RJ en RJK. Daarnaast komen actuele vaktechnische onderwerpen aan de orde die relevant zijn voor de mkb-samenstelpraktijk.

Docent: Henk den Hollander RA

 

Data-analyse en Power BI

Data-analyse en Power BI: wat moet je ermee op het accountantskantoor? Is het een hype of een blijvertje? In deze cursus nemen we je mee in de (on)mogelijkheden van data-analyse en Power BI in de accountancypraktijk.

Een voorproefje: we laten zien hoe je intern goede klantanalyses en productiviteitsinzichten krijgt. Anderzijds krijg je inzicht in de mogelijkheden voor managementdashboards bij klanten. Thijs laat in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Wat is data-analyse?
 • Data-analyse op Auditfiles in Excel
 • TaxWare (data-analyse op aangiften inkomstenbelasting)
 • PowerBI

 Docent: Thijs de Nijs MSc RA

 

Accountant en corona

De coronapandemie heeft een belangrijke impact op de werkzaamheden van accountants. Hierbij valt te denken aan de gevolgen voor het samenstel- of assuranceproces, de gevolgen voor de verslaggeving, het ontstaan van nieuwe vormen van dienstverlening (zoals die op het gebied van de NOW en het hierbij inzetten van data-analyse), het signaleren van impairmentvraagstukken e.d.

In deze cursus zullen meerdere relevante gevolgen van de coronapandemie aan de orde komen.

Docent: Henk Mentink RA

 

Teamontwikkeling en -samenwerking

Steeds vaker werken we op het accountantskantoor met elkaar samen in teams. Waarschijnlijk ervaar je daarbij verschillen. In sommige teams loopt de samenwerking soepel en in andere minder. Wat kun je daar als teamlid of -leider aan doen? Welke rol past jou zelf het beste? Hoe kun je de effectiviteit verhogen? En waar zitten nu precies de verschillen tussen goed en minder lekker lopende teams.

In deze workshop gaan we onder andere in op:

 • Onderlinge samenwerking: grondwet van samenwerking
 • Teamdynamiek en fasen teamvorming
 • Inzicht in teamrollen
 • Randvoorwaarden voor goedlopende en effectieve teams
 • Inspelen op teamdynamiek

Docenten: ir. Tonny Dirkx en Arjan Gelderblom

 

Continuïteit en de samenstelaccountant

In 2021 is voor accountants werkzaam in de samenstelpraktijk het thema Continuïteit verplicht gesteld voor 4 uur. Wij bieden tijdens de meerdaagse vier onderwerpen aan in blokken van een uur.

Onderwerp 1: WHOA en TOA: hoe een faillissement te voorkomen?

 • Wijziging faillissementswetgeving
 • Plan van aanpak herstructurering
 • Rol accountant bij WHOA en TOA.

Onderwerp 2: De cliënt in zwaar weer

 • Wat zijn gevolgen voor de samenstelopdracht?
 • Wat zijn de gevolgen voor de samenstellingsverklaring?
 • Failliet en dan? Wat doe je wel en niet als accountant

Onderwerp 3: Verslaggeving rondom discontinuïteit

 • Gevolgen voor de waardering van activa en passiva
 • Gevolgen voor de toelichting in de jaarrekening
 • Gevolgen voor de samenstelopdracht

Onderwerp 4: Hoe kan data-analyse inzicht bieden bij continuïteitsvraagstukken?

 • Kennis van de mogelijkheden van inzet van data-analyse
 • Bepalen en visualiseren van relevante KPI’s
 • Kun je door inzet van data-analyse discontinuïteit (vroegtijdig) signaleren? Hoe dan?

Docenten: Henk den Hollander RA, drs. Yahya Latif RA en Thijs de Nijs MSc RA

 

Verandermanagement en ict

Verandermanagement is aan de orde van de dag. Ontwikkelingen gaan zo snel dat er vrijwel voortdurend sprake is van kleine en grote veranderingen in je werk en op je kantoor. En natuurlijk ook bij klanten. Denk alleen maar aan de gevolgen van de coronapandemie.

In deze cursus besteden we aandacht aan 2 dimensies van veranderen:

 • Je eigen verandervermogen en –bereidheid, en
 • Veranderen op organisatieniveau.

Om een verandering te kunnen begeleiden is het namelijk belangrijk dat je weet hoe je zelf op veranderingen reageert.

De volgende onderwerpen staan gepland

 • Inzichten vanuit o.a. de psychologie: wanneer veranderen mensen
 • Alle veranderingen houden verlies in: hoe daarmee om te gaan?
 • Herkennen en bespreken van fasen van organisatieverandering
 • Succesfactoren en valkuilen bij verandering
 • Wat heeft corona ons geleerd over veranderingen op organisatieniveau.

Tijdens de cursus passen we de principes toe op een ict-project. Na afloop heb je zo praktische handvatten om zelf aan de slag te gaan.

Docent: ir. Tonny Dirkx

Actualiteiten Arbeidsrecht, hoe flex is flex en hoe vast is vast?

Na de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 zijn er nog diverse wijzigingen bijgekomen. De regering blijft onder druk van de bonden schaven aan de regels voor de flexcontracten, waarbij de werkgevers versoepeling van het ontslagrecht wordt voorgehouden. 

In deze cursus zoomen we in op de laatste wetswijzigingen en actuele stand van de rechtspraak. Zo heeft de rechtspraak niet stilgezeten wat betreft de vorig jaar geïntroduceerde nieuwe ontslaggrond, de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst, slapende dienstverbanden, recht op een transitievergoeding bij (gedwongen) vermindering urenomvang, overgang van onderneming bij overname vóór of na faillissement en nog andere dagelijkse onderwerpen.

Vanuit werkgeversperspectief wordt een overzicht geschetst van de belangrijke aandachtspunten voor de praktijk. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan veelvoorkomende arbeidsrechtelijke vraagstukken in het coronatijdperk, van thuiswerkperikelen tot herstructurering.

Na deze cursus ben je als werkgever en als adviseur van werkgevers weer helemaal up-to-date wat betreft de stand van het arbeidsrecht in 2021.

Docent: mr. Leónie van Meggelen

 

Nieuwe ontwikkelingen in de btw
Ook dit jaar verandert er weer het nodige op het gebied van de btw. Om te voorkomen dat je niet van het laatste nieuws op de hoogte bent, heeft Katelijne een cursus ontwikkeld waarin de actuele relevante btw-ontwikkelingen worden behandeld.

Onderwerpen zijn o.a.:

 • Ondernemerschap met KOR en wijziging per 01-01-2020 naar omzetgerelateerde vrijstelling
 • Aandachtspunten btw-internationaal met invoering ‘quick-fixes’ per 01-01-2020, gevolgen Brexit en nieuwe btw-regels voor webshops per 01-07-2021
 • Btw-tarief hoog/laag en samengestelde prestaties
 • Aandachtpunten diverse vrijstellingen en aftrek voorbelasting
 • Overige actualiteiten.

Mocht je zelf btw-vraagstukken hebben, dan kun je deze inbrengen.

Docent: mr. Katelijne ten Thije

 

Ict voor accountantskantoren

Deze cursus heeft een algemene titel meegekregen. Algemeen omdat wij in deze cursus je zullen bijpraten over alle belangrijke veranderingen en aandachtspunten zoals die nu aan de orde zijn of op korte termijn aan de orde kunnen komen in het ict-landschap.

In deze cursus zullen o.a. de volgende stellingen/vragen/onderwerpen aanbod komen:

 1. Hardware: servers zijn niet meer nodig – laptops op de werkplekken
 2. Werken op kantoor en/of op andere locaties
 3. Welk applicatielandschap heeft de voorkeur?
 4. Ontwikkeling bij softwareleveranciers
 5. Digitaal samenwerken met cliënten – rol van de traditionele portal – accorderen met behulp van software zoals SecureLogin, ValidSign, PkiSigning
 6. Data, data, data: het belang van data
 7. Microsoft Office 365 – Power BI – Power Automate
 8. Security
 9. Succesfactoren inzet ict – tips om ict optimaal in te zetten – integratie applicaties

Na afloop van deze cursus kun je voor jouw kantoor een plan maken, een route uitzetten om ict in te zetten voor een optimale dienstverlening.

Docent: Henk Aardoom

 

Effectief beïnvloeden vanuit je persoonlijke kracht

Ieder mens heeft een eigen stijl waarop hij een ander probeert te beïnvloeden. De een doet dat meer vanuit rationele argumenten, de ander laat zich voorstaan op zijn positie en weer een ander speelt in op de emotie.

Ook in de accountancy is beïnvloeding relevant: “hoe neem je je klant mee in jouw adviesrichting?” of “hoe leg je uit wat het belang is van de NOW-assurance?”

In deze workshop gaan we in op de verschillende manieren waarop je een ander effectief kunt beïnvloeden. Hierdoor leer je variatie aan te brengen in jouw stijl en verbreed je je interventiemogelijkheden.

We gaan in op:

 • Verschillende invloedtactieken
 • Wat kunnen we leren van Aristoteles?
 • Lessen uit de marketing- en reclamewereld
 • Waar ligt jouw persoonlijke kracht?

Docenten: ir. Tonny Dirkx en Arjan Gelderblom

Continuïteit en de openbaar accountant (controlepraktijk)

Alle (openbare en interne) accountants die werkzaamheden verrichten voor de wettelijke en/of vrijwillige controle van de (interne) jaarrekening moeten dit jaar de cursus Continuïteit volgen bij een daarvoor geaccrediteerde aanbieder. Full Finance heeft van de NBA deze accreditatie ontvangen.

We hebben een interactief 4 uursprogramma ontwikkeld waarbij we aan de hand van een casus van een reisorganisatie ingaan op benodigde werkzaamheden in het kader van continuïteit, bespreekpunten met de klant, mogelijke scenario’s voor de reisorganisatie en oplossingsrichtingen voor een aflosverplichting.

Uiteraard gaan we in op de continuïteitsparagraaf en de accountantsverklaring: hoe kijk jij als accountant naar de onderneming en welke verklaring ga je afgeven?

Natuurlijk pakken we – waar nodig – de controlestandaarden en relevante RJ-richtlijnen erbij en gaan we in op actualiteiten zoals de comfortletter en de faillissementswetgeving.

Docent: Sico Jurrius RA

 

Coaching

De aandacht voor coaching is groot, ook binnen de accountancy, o.a. door de veranderende arbeidsmarkt en de relatie accountant-klant. Jonge medewerkers vinden het prettig om gecoacht te worden. En klanten zoeken soms ook een luisterend oor en een coachende accountant in plaats van een puur en alleen de financiële specialist.

Als coach krijg je te maken met verschillende situaties bijvoorbeeld emotie en weerstand, verschillende persoonlijkheden of je eigen twijfels en onzekerheid.

We besteden in de workshop aandacht aan:

 • Inzicht in persoonlijkheden en passende communicatievaardigheden
 • Veel gebruikte coachingsmodellen binnen de accountancy: STARR en GROW
 • De coachrelatie en de relationele grondwet als uitgangspunt
 • Coachingsvaardigheden
 • Nut en noodzaak van coaching van vennoten/leiders en medewerkers

Docenten: Arjan Gelderblom

Marktontwikkelingen en je kantoorstrategie

Krapte op de arbeidsmarkt, digitalisering, nieuwe verdienmodellen, data, maatschappelijke ontwikkelingen, enz. Een aantal ontwikkelingen in en om de accountancymarkt maken dat je niet alleen in maar ook aan jouw kantoor moet werken. We gaan in op de volgende onderwerpen en vragen:

 • Wat zijn de ontwikkelingen in de markt?
 • Wat zijn de ontwikkelingen in de fusie- en overnamemarkt, waarde en goodwill en wat betekent dat voor jouw kantoor?
 • Hoe bind en boei je medewerkers en welke generatieverschillen en daarmee samenhangende motivatiefactoren zijn van belang? Hoe kun je daarop inspelen?
 • Met welke veranderingen moet de mkb-accountant als gevolg van wet- en regelgeving en veranderende opvattingen van stakeholders de komende jaren rekening houden?
 • Welke verdienmodellen zijn er en hoe start ik vandaag al met implementeren?
 • Hoe is het mkb-accountantskantoor van de toekomst georganiseerd?

Docent: Jan Wietsma AA

Inschrijven

Inschrijfformulier meerdaagse 2021


 • Ik schrijf mij graag in voor de volgende onderdelen van de meerdaagse: