Pe-meerdaagse 2022

In november 2022 is onze volgende pe-meerdaagse. Hier kun je meer informatie vinden. 

In november 2022 is onze volgende pe-meerdaagse.

Van woensdag 16 tot en met vrijdag 18 november 2022 is er weer de door Full Finance georganiseerde pe-meerdaagse in Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in Soesterberg.

De doelgroep

Deze pe-meerdaagse is bedoeld voor accountants en fiscalisten. In een informele sfeer neem je intensief en interactief deel aan een cursusprogramma dat je zelf kunt samenstellen. Zoals je van ons gewend bent, wordt er in kleine groepen gewerkt waardoor de kennisoverdracht bijzonder effectief is en er veel gelegenheid is om eigen casussen in te brengen en vragen te stellen. Naast permanente educatie is dit dé mogelijkheid om collega’s te ontmoeten!

Het programma

Je bepaalt zelf het cursusprogramma aan de hand van de lijst met titels. De meeste deelnemers kiezen er voor om op onze cursuslocatie te blijven overnachten, zodat het gelijk dé mogelijkheid is om collega’s van andere kantoren te ontmoeten. Informatie over de afzonderlijke cursussen, kosten en aanmeldingsmogelijkheid vind je hieronder.

Cursusmateriaal

Uit evaluaties blijkt dat veel van onze meerdaagse-deelnemers prijs stellen op papieren cursusdocumentatie. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om alles digitaal (in pdf) te ontvangen.

Woensdag 16 november 2022:

15.00 uur – 19.15 uur: cursus
19.30 – 21.00 uur: diner

 

 

Donderdag 17 november 2022:

8.30 uur – 12.45 uur: cursus
12.45 uur – 13.30 uur: lunch
13.30 uur – 17.45 uur: cursus
18.30 – 20.30 uur: diner

 

Vrijdag 18 november 2022:

8.30 uur – 12.45 uur: cursus
12.45 uur – 13.30 uur: lunch
13.30 uur – 17.45 uur: cursus

Keuzeprogramma

 

DagdeelTe kiezen titels
Woensdag 16 november
15.00 uur – 19.15 uur
 • Belastingplan 2023 en fiscale actualiteiten
Donderdag 17 november
8.30 uur – 12.45 uur
 • Belastingplan 2023 en fiscale actualiteiten
 • Actualiteiten accountancy voor de samenstelpraktijk
 • Actualiteiten oudedagsvoorzieningen en fiscale aspecten wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen
 • Ict-actualiteit op maat
Donderdag 17 november
13.30 uur – 17.45 uur
 • Actualiteiten accountancy voor de samenstelpraktijk
 • Excessief lenen, onzakelijke leningen en aanverwante fiscale perikelen
 • Actualiteiten arbeidsrecht
 • DISC en welke inzichten geeft dit jou en je medewerker? 
Vrijdag 18 november
8.30 uur – 12.45 uur
 • Actualiteiten arbeidsrecht
 • Btw-actualiteiten
 • Actualiteiten accountancy voor de samenstelpraktijk
 • Ict-actualiteit op maat 
Vrijdag 18 november
13.30 uur – 17.45 uur
 • Belastingplan 2023 en fiscale actualiteiten
 • Btw-actualiteiten
 • Coaching
 • Actualiteiten accountancy voor de samenstelpraktijk

 

Kosten

Cursuskosten: woensdag: € 395 (*); donderdag & vrijdag: € 1.695 (*1)
Hotel- en cateringkosten: woensdag € 175 (*2); donderdag & vrijdag € 295 (*2)
(*1) Full Finance-adviesabonnees ontvangen 20% korting op de cursuskosten en betalen € 316 resp. € 1.356.
(*2) Als je niet blijft overnachten krijg je € 90 korting.

Alle bedragen zijn excl. btw.

Puntentoekenning

Voor de cursussen tijdens deze meerdaagse geldt dat deze kwalificeren voor 4 overdrachtsuren. Alle cursussen worden aangemeld bij het RB.

 

Korte inhoud van de cursussen

Belastingplan 2023 en fiscale actualiteiten

Door het volgen van de cursus ben je volledig op de hoogte van de fiscale wijzigingen in het jaar 2023.

Tijdens de cursus gaat Bert in op de wijzigingen die voortvloeien uit de Fiscale Verzamelwet en het Belastingplan 2023 en de amendementen die daarop worden ingediend. Daarnaast behandelt Bert een aantal fiscale actualiteiten.

Door deze cursus te volgen ben je volledig op de hoogte van de gevolgen van het Belastingplan 2023 voor je klanten.

Docent: drs. Bert Driessen

 

Actualiteiten accountancy voor de samenstelpraktijk 

In de hectiek van de dagelijkse praktijk is het best een uitdaging voor de accountant om overzicht te houden over de gevolgen van alle actualiteiten. In deze cursus geeft Henk daarom een overzicht van de wijzigingen in wet- en regelgeving en andere ontwikkelingen die voor de mkb-samenstelpraktijk van belang zijn. Naast wijzigingen in onder meer RJ en RJk komen actuele vaktechnische onderwerpen, relevante tuchtuitspraken en andere belangrijke ontwikkelingen op accountancygebied aan bod.

Docent: Henk Mentink RA

 

Actualiteiten oudedagsvoorzieningen en fiscale aspecten wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen 

De pensioenopbouw in eigen beheer voor de dga is inmiddels 5 jaar geleden afgeschaft, maar de oudedagsvoorziening van de ondernemer blijft de aandacht vragen; althans, dat zou zo moeten zijn. Zeker voor zijn adviseur.

Tijdens de cursus komen diverse onderwerpen aan bod, waaronder:

 • de oudedagsverplichting: kennen we alle voorwaarden nog en wat zijn de uitkeringsmogelijkheden?
 • omzetting van een lijfrente- of stamrechtkapitaal bij de bv in een uitkering: ondanks de momenteel fors stijgende marktrente is dit nog steeds een aandachtspunt om heffing van vennootschapsbelasting zoveel mogelijk te beperken;
 • de Wet ‘Bedrag ineens, RVU en verlofsparen’: 10% van de waarde van de oudedagsvoorziening in één keer uit laten keren klinkt interessant, maar waar moet je rekening mee houden en voor welke oudedagsvoorzieningen kun je er gebruik van maken?
 • het wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen: als uitvloeisel van het Pensioenakkoord is het voorstel in het voorjaar van 2022 ingediend bij de Tweede Kamer. Naast de hoofdlijnen worden de fiscale aspecten ervan besproken, inclusief de ruimere mogelijkheden voor de opbouw van een oudedagsvoorziening in de derde pijler voor de ondernemer;
 • het wetsvoorstel ‘Pensioenverdeling bij scheiding’; het wetsvoorstel is al een tijd geleden ingediend bij de Tweede Kamer, maar de bedoeling is nu dat de invoering gelijktijdig plaatsvindt met het wetsvoorstel ‘Wet Toekomst pensioenen’: wat gaat er veranderen door het voorstel?
 • en natuurlijk mogen in een cursus ‘Actualiteiten’ de recente jurisprudentie en casussen uit de dagelijkse praktijk niet ontbreken!

Docent: Rob Lendering RB

Ict-actualiteit op maat 

Bij het inschrijven op deze cursustitel mag je zelf ook de ict-onderwerpen aandragen waar aandacht aan zal worden besteed tijdens de training. Ict-onderwerpen die op jouw kantoor actueel zijn of binnenkort actueel gaan worden. Met recht een cursus op maat.

Ook wij weten welke ict-onderwerpen doorgaans actueel zijn op kantoren. Die zullen wij toevoegen aan deze cursus.

Door deze cursus te volgen ben je op de hoogte van de belangrijkste ict-actualiteiten zoals die zich aandienen en voordoen op accountants- en administratiekantoren.

Docent: Arjan Gelderblom

 

Training vertrouwenspersoon

Niet alleen de tv-wereld, maar ook de sport en de politiek halen de krant en andere media met incidenten en schandalen rondom ongewenst gedrag op de werkvloer. Stel je voor dat een medewerker van jouw kantoor hiermee geconfronteerd wordt, dan wil je toch als goed werkgever in elk geval geregeld hebben dat je medewerker bij iemand terecht kan?

Een (externe) vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol vervullen voor medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen.

De training wordt verzorgd door Tonny Dirkx, zij is opgeleid en werkzaam als vertrouwenspersoon. Zij gaat in op:

 • Waarom is het benoemen van een vertrouwenspersoon slim/wenselijk?
 • De functie, taken en vaardigheden van een vertrouwenspersoon
 • Het juridisch kader: wat is wel en wat is niet verplicht?
 • Welke (beleids)instrumenten kan en moet je kantoor inzetten?
 • Specifieke risico’s op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting in het accountantskantoor.

Na deze training heb je voldoende informatie om de functie van vertrouwenspersoon in je organisatie op een passende wijze in te richten. We nodigen je uit om huidige beleidsstukken en eventuele gedragscodes mee te nemen ter bespreking en evaluatie tijdens de training.

Docent: ir. Tonny Dirkx

 

Excessief lenen, onzakelijke leningen en aanverwante fiscale perikelen

Regelmatig lenen dga’s flinke bedragen van hun bv. De politiek wil daar een eind aan maken. En hoe zit het ook al weer met onzakelijke leningen?

Op 1 januari 2023 wordt, zoals het er nu naar uitziet, een nieuwe maatregel in box 2 in de inkomstenbelasting van kracht die veel dga’s zal raken: het excessief lenen bij de eigen bv. Bedraagt de schuld van de dga aan zijn bv(’s) waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, meer dan € 700.000 (voorheen € 500.000), dan wordt het meerdere bij hem belast als een fictief regulier voordeel in box 2 tegen het dan geldende ab-tarief. Ook de kinderen van de dga worden door deze maatregel getroffen als zij meer dan € 700.000 lenen van de bv van hun ouder(s). Eigenwoningschulden blijven erbuiten, die kunnen dus ongelimiteerd geleend worden van de eigen bv. Of dat nog wel aantrekkelijk is, is een heel ander verhaal.

In de cursus zal worden ingegaan op de wettelijke regeling(en) en maatregelen die je kunt treffen om heffingen te voorkomen. Daarbij zal tevens aandacht worden besteed aan de voorgestelde verhoging van het aanmerkelijkbelangtarief en wat dat betekent voor de te nemen maatregelen. En hoe gaat het als eerst een fictief voordeel in aanmerking is genomen en daarna dividend wordt uitgekeerd?

Er is uiteraard voldoende gelegenheid voor het inbrengen van eigen casussen en het stellen van vragen.

Docent: mr. Sandra Twigt RB

 

Actualiteiten arbeidsrecht 

In deze cursus krijg je de belangrijkste wijzigingen op een presenteerblaadje aangereikt door Leónie. Vanuit haar praktijk als advocaat arbeidsrecht geeft ze daarbij ook praktische tips voor de adviespraktijk. Dit specifiek met oog voor de diverse uitdagingen die  werkgevers in deze tijd hebben.

Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de (on)mogelijkheden tot reorganiseren voor ondernemers in slecht weer, overname uit/na faillissement en een checklist voor de huidige arbeidsovereenkomsten. Uiteraard komt de positie van de zzp’er aan bod.

Docent: mr. Leónie van Meggelen

DISC en welke inzichten geeft dit jou en je medewerker?

DISC is een instrument dat door steeds meer accountantskantoren wordt ingezet bij bijvoorbeeld coaching, werving & selectie, maar ook bij inzicht in teamdynamiek en inzet van medewerkers bij klanten.

In deze training gaan we in op het DISC-model, lichten we de verschillende profielen toe en de verschillen in gedrag en communicatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de training interactief en is er ruimte om te oefenen. In de training leer je gedrag van jezelf en van anderen te herkennen en daarmee om te gaan.

We besteden verder aandacht aan thema’s die op elk accountantskantoor spelen zoals de inzet van DISC bij coaching, conflictmanagement, de cultuur van een team en omgaan met veranderingen.

De training kan gecombineerd worden met het invullen van de DISC-vragenlijst. Als deelnemer ontvang je dan je eigen profiel en rapportage. Inzicht in je eigen profiel geeft uiteraard meer diepgang in de genoemde training (kosten rapport € 195 p.p.).

Docent: ir. Tonny Dirkx

IT in het mkb. Hoe raakt dat mijn samenstelopdracht en adviesrol?

We kunnen in de mkb-praktijk niet meer om de inzet van IT heen. In deze cursus bespreekt Marijke hoe IT kan helpen bij het samenstellen van de jaarrekening, in het adviesgesprek met klanten, en om advies te signaleren.

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. data-analyse, grip op processen en cybersecurity.

Docent: Marijke Stokvis AA

 

Btw-actualiteiten

De btw-wetgeving is voortdurend in beweging. Wat vandaag nog van toepassing is, kan morgen zijn achterhaald. Om te voorkomen dat je niet van het laatste btw-nieuws op de hoogte bent, heeft Katelijne weer een cursus ontwikkeld waarin de actuele relevante btw-ontwikkelingen worden behandeld.  

Onderwerpen zijn o.a.: 

 • Laatste nieuws over het btw-ondernemerschap 
 • Aandachtspunten btw-internationaal waaronder ‘btw & e-commerce’ met praktijkervaringen
 • Btw-tarief hoog/laag en samengestelde prestaties (waarbij ook het meest recente Besluit ‘Toelichting Tabel I’ uit 2022 inzake de reikwijdte van het laag btw-tarief aan bod komt)
 • Aandachtpunten diverse vrijstellingen en aftrek voorbelasting 
 • Overige actualiteiten.

Mocht je zelf btw-vraagstukken hebben, dan kun je die inbrengen.

Docent: mr. Katelijne ten Thije

Struikelblokken in de jaarrekening 

Regelmatig komen wij bij reviews, OKB’s en toetsingen onderwerpen tegen die bij het samenstellen van de jaarrekening een struikelblok lijken te zijn. Gevolg daarvan is dat deze onderwerpen vaak niet correct in de jaarrekening worden verwerkt. De jaarrekening geeft dan geen goede weergave van de werkelijkheid en voldoet op onderdelen niet aan de verslaggevingsvoorschriften.

In deze cursus behandelt Henk een aantal van de struikelblokken die zich bij het samenstellen van de jaarrekening kunnen voordoen: denk aan onderhanden projecten, voorzieningen, voorwaartse verliesverrekening, impairment en het toepassen van fiscale grondslagen.

Docent: Henk den Hollander RA

Coaching

De aandacht voor coaching is ook binnen de accountancy groot. Dit komt o.a. door de veranderende arbeidsmarkt en de relatie tussen accountant en klant.

Jonge medewerkers vinden het prettig om gecoacht te worden. En klanten zoeken soms ook een luisterend oor en een coachende accountant in plaats van puur en alleen de financiële specialist. Als coach krijg je te maken met verschillende situaties als bijvoorbeeld emotie en weerstand, verschillende persoonlijkheden of je eigen twijfels en onzekerheid.  

We besteden in de training aandacht aan: 

 • Inzicht in persoonlijkheden en passende communicatievaardigheden
 • Veel gebruikte coachingsmodellen binnen de accountancy: STARR en GROW
 • De coachrelatie en de relationele grondwet als uitgangspunt
 • Coachingsvaardigheden
 • Nut en noodzaak van coaching

Aan de hand van een aantal praktijkcases oefenen we met de coachingsmodellen in de praktijk.

Docent: Arjan Gelderblom

Inschrijven

Inschrijfformulier meerdaagse 2022


 • Ik schrijf mij graag in voor de volgende onderdelen van de meerdaagse: