Pe-meerdaagse

Programma pe-meerdaagse november 2020

Van woensdag 18 tot en met vrijdag 20 november 2020 vindt weer de door Full Finance en Novak georganiseerde pe-meerdaagse plaats in Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in Soesterberg.

De doelgroep
Deze meerdaagse is bedoeld voor accountants en fiscalisten. In een informele sfeer neemt u intensief en interactief deel aan een cursusprogramma dat u zelf kunt samenstellen. Zoals u van ons gewend bent, wordt er in kleine groepen gewerkt waardoor de kennisoverdracht bijzonder effectief is en er veel gelegenheid is om eigen casussen en vragen in te brengen of te stellen. Naast permanente educatie is dit dé mogelijkheid om collega’s te ontmoeten.

Het programma
U bepaalt zelf uw cursusprogramma aan de hand van de lijst met titels. Meer informatie over de afzonderlijke cursussen, locatie, kosten en aanmeldingsmogelijkheid treft u hier aan.

Woensdag 18 november 2020:
15.00 uur – 19.15 uur: cursus
19.30 uur – 21.00 uur: diner

Donderdag 19 november 2020:
7.30 uur – 8.30 uur: ontbijt en ontvangst
8.30 uur – 12.45 uur: cursus
12.45 uur – 13.30 uur: lunch
13.30 uur – 17.45 uur: cursus
18.30 uur – 20.30 uur: dinersessie

Vrijdag 20 november 2020:
7.30 uur – 8.30 uur: ontbijt en ontvangst
8.30 uur – 12.45 uur: cursus
12.45 uur – 13.30 uur: lunch
13.30 uur – 17.45 uur: cursus

Keuzeprogramma:

Dagdeel Te kiezen titels
woensdag 18 november
15.00 uur – 19.15 uur
–       Belastingplan 2021 en actualiteiten
donderdag 19 november
8.30 uur – 12.45 uur
–       Actualiteiten accountancy voor de samenstelpraktijk

–       Belastingplan 2021 en actualiteiten

–       De mkb-accountant in 2025

–       Optimale dienstverlening met inzet van ict

donderdag 19 november
13.30 uur – 17.45 uur
–       Actualiteiten arbeidsrecht: de eerste ervaringen met de Wet Arbeidsmarkt in Balans

–       Corona en accountancy

–       Lessen uit het tuchtrecht

–       Pe 2021 en eigen POP

donderdag 19 november
18.30 uur – 20.30 uur
–       Dinersessie
vrijdag 20 november

8.30 uur – 12.45 uur

 

–       Belastingplan 2021 en actualiteiten

–       Data-analyse

–       Lessen uit het tuchtrecht

–       Pe 2021 en eigen POP

vrijdag 20 november

13.30 uur – 17.45 uur

 

–       Actualiteiten accountancy voor de samenstelpraktijk

–       De mkb-accountant in 2025

–       Nieuwe ontwikkelingen in de btw

–       Oudedagsvoorziening van de dga, er zijn er nogal wat

Kosten:

Cursuskosten
donderdag & vrijdag
Hotel- en cateringkosten donderdag & vrijdag (incl. overnachting)* Cursuskosten woensdag Hotel- en catering-
kosten
woensdag (incl. overnachting)
€ 1.645 (*1) € 285 (*2) € 350 (*1) € 165 (*2)

(*1) Novak-leden ontvangen 10% korting op de cursuskosten; Full Finance-adviesabonnees ontvangen 20% korting op de cursuskosten.
(*2) Indien u niet wilt overnachten, krijgt u € 60 korting op de hotel- en cateringkosten.
Alle genoemde prijzen zijn excl. btw.

Puntentoekenning:
Voor de cursussen tijdens deze meerdaagse geldt het volgende:

 • NBA: de meerdaagse wordt door ons verzorgd als erkende pe-instelling.
  Voor woensdag (1 cursus), donderdag (2 cursussen en dinersessie) en vrijdag (2 cursussen) kunnen maximaal 22 pe-punten worden behaald. waarvan maximaal 20 pe onder de erkenning. De dinersessie valt niet onder de erkenning, maar kan wel op de pe-lijst in de categorie ‘niet-erkende cursus’ worden opgenomen.
 • Pe-punten RB: in aanvraag.

Hieronder treft u het aanmeldformulier aan; een beschrijving van de cursussen is daaronder opgenomen.

Inschrijfformulier meerdaagse november 2020


 • Ik schrijf mij graag in voor de volgende onderdelen van de meerdaagse in november 2020:


 

Korte inhoud van de cursussen

1. Belastingplan 2021 en actualiteiten
De cursus gaat in op de wijzigingen die voortvloeien uit de Fiscale Verzamelwet en het Belastingplan 2021 en de amendementen die daarop worden ingediend. Afhankelijk van de omvang van het plan wordt de cursus door Bert Driessen aangevuld met relevante ontwikkelingen en uitspraken in de IB en Vpb.

Door deze cursus te volgen bent u volledig op de hoogte van de gevolgen van het Belastingplan 2021 voor uw klanten.

Docent: drs. Bert Driessen

2. Actualiteiten Accountancy voor de samenstelpraktijk
In deze cursus wordt door Henk Mentink aandacht besteed aan onder meer de wijzigingen in RJ en RJK. Daarnaast komen actuele vaktechnische onderwerpen aan de orde die relevant zijn voor de mkb-samenstelpraktijk.

Docent: Henk Mentink RA

3. De mkb-accountant in 2025
Als mkb-accountant bent u een belangrijke sparringpartner voor de ondernemer. Daarnaast vertrouwen stakeholders als de Belastingdienst en financiers op de informatie die u verstrekt. Tegelijkertijd zorgen digitalisering, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende ondernemersopvattingen ervoor dat de wijze waarop de mkb-accountant zijn rol invult verandert en dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor het eigen kantoor.

In de cursus gaat Jan Wietsma met u aan de slag om ervoor te zorgen dat de punt van uw potlood scherp blijft als het gaat om het toekomstbestendig maken en houden van uw rol als mkb-accountant. De volgende punten komen in ieder geval aan de orde:

 1. Met welke veranderingen moet de mkb-accountant als gevolg van wet- en regelgeving en veranderende opvattingen van stakeholders de komende jaren rekening houden?
 2. Van verantwoordingsinformatie (2020) naar stuurinformatie (2025)
 3. Waarde toevoegen in een steeds verdere digitalisering van de relatie mkb-ondernemer – ondernemer
 4. Welke verdienmodellen zijn standaard in 2025 en hoe start ik vandaag al met implementeren?
 5. Hoe is het mkb-accountantskantoor van 2025 georganiseerd?

Docent: Jan Wietsma AA

4. Optimale dienstverlening met inzet van ict
Er is een belangrijke en directe relatie tussen de inzet van ict en het optimaliseren van uw dienstverlening. Het optimaliseren van de dienstverlening raakt ook uw processen. In het algemeen vindt er veel verspilling plaats aan het begin van de processen (opstart, aanlevering van informatie e.d.) en aan het eind (hoe krijgen we het ‘product’ bij de cliënt en in welke vorm). De juiste inzet van ict kan uw dienstverlening optimaliseren.

In deze cursus zal door Arjan Gelderblom uitgebreid worden stilgestaan bij het onderdeel software.

 • Welke trends en ontwikkelingen zijn er?
 • Welke uitgangspunten spelen een rol bij de keuze van software?
 • Wat is de aanpak die u kunt toepassen bij een heroverweging van uw applicatielandschap?
 • Welke mogelijkheden zijn er om van uw huidige applicatielandschap te migreren naar een gewenst applicatielandschap?
 • Hoe kunt u online samenwerken met uw cliënten en welke randvoorwaarden en succesfactoren zijn hierbij van belang?
 • Wel of geen portal inzetten?

Na afloop van deze cursus kunt u voor uw kantoor een plan maken, een route uitzetten om ict in te zetten voor een optimale dienstverlening.

Docent: Arjan Gelderblom

5. Actualiteiten arbeidsrecht: de eerste ervaringen met de Wet Arbeidsmarkt in Balans
Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht gegaan. Voor u als accountant/eigenaar tweemaal van belang. Niet alleen voor uw rol als werkgever verandert er het nodige, maar ook in uw functie van vertrouwenspersoon van de klant zult u met vragen in aanraking komen. Daarnaast wordt er door Leónie van Meggelen uiteraard aandacht besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen in de regelgeving en rechtspraak voor de werkgever. Hierbij wordt in het bijzonder ingegaan op de (on)mogelijkheden bij de regelingen compensatie transitievergoeding.

Docent: mr. Leónie van Meggelen

6. Corona en accountancy
Wat kan er van de accountant worden verwacht bij coronagerelateerde aspecten? In deze cursus wordt daarop ingegaan. Denk hierbij aan de impact op de jaarrekening; de aankomende accountantsonderzoeken, de accountantsverklaring op de steunmaatregelen etc. De inhoud van deze cursus van Sico Jurrius zal uiteraard gebaseerd zijn op de meest recente ontwikkelingen.

Docent: Sico Jurrius RA

7. Lessen uit het tuchtrecht
De tuchtrechtuitspraken van de Accountantskamer vormen een bron van informatie en lessen die door accountants geleerd kunnen worden.

In deze cursus gaat Yahya Latif in op uitspraken die in het algemeen een bijdrage kunnen leveren aan een nog betere beroepsuitoefening van de accountant.

Docent: drs. Yahya Latif RA

8. Pe 2021 en eigen POP
Het pe-regime voor accountants staat per 1 januari 2021 voor een grote verandering. U wordt zelf verantwoordelijk voor uw pe. Jurroen Cluitmans neemt u mee in de veranderingen en aan het eind heeft u een eigen POP (Persoonlijk Opleidings Plan).

Docent: drs. Jurroen Cluitmans

9. Data-analyse
Data-analyse is een van de populairste termen in accountancyland. Doe je als kantoor nog niets met data-analyse, dan zou je haast het gevoel krijgen dat je er niet bijhoort. Maar wat verstaan we onder data-analyse en hoe zet je het relevant in de praktijk in?

Marijke Stokvis laat in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Wat is data-analyse?
 • Data-analyse op Auditfiles in Excel
 • TaxWare (data-analyse op aangiften inkomstenbelasting)
 • PowerBI

Docent: Marijke Stokvis AA

10. Nieuwe ontwikkelingen in de btw
Ook dit jaar verandert er weer het nodige op het gebied van de btw. Om te voorkomen dat u niet van het laatste nieuws op de hoogte bent, heeft onze btw-specialist Katelijne ten Thije een cursus ontwikkeld waarin de actuele relevante btw-ontwikkelingen worden behandeld. Tijdens de cursus zal niet alleen aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen in 2020, maar zullen ook belangrijke btw-wijzigingen in 2021, waarvoor mogelijk eerder actie zal zijn vereist, aan de orde komen.

Onderwerpen die onder meer de revue passeren zijn:

 • Ondernemerschap met KOR en wijziging per 1 januari 2020 naar omzetgerelateerde vrijstelling
 • Aandachtspunten btw-internationaal met invoering van quick-fixes per 1 januari 2020, gevolgen Brexit en nieuwe btw-regels voor webshops 2021
 • Btw-tarief hoog/laag en samengestelde prestaties
 • Aandachtpunten diverse vrijstellingen en aftrek voorbelasting
 • Overige actualiteiten

U mag ook zelf btw-vraagstukken inbrengen.

Docent: mr. Katelijne ten Thije

11. Oudedagsvoorziening van de dga, er zijn er nogal wat
Het klinkt tegenstrijdig, maar met de afschaffing per 1 april 2017 van het pensioen in eigen beheer heeft de dga er een oudedagsvoorziening bij gekregen, namelijk de oudedagsverplichting (ODV). En dit naast de al bestaande oudedagsvoorzieningen waar de gemiddelde dga veelal mee te maken krijgt. Denk hierbij aan de oudedagsvoorzieningen bij de eigen bv, zoals:

 • winst- en oudedagslijfrenten (zowel oudregimewinst en FOR-stamrechten als onder het huidige Brede Herwaarderingsregime)
 • goudenhanddrukstamrechten

Ook kunt u denken aan oudjes als:

 • lijfrentepolissen (premie of koopsom)
 • saldolijfrenten

En natuurlijk de extern ondergebrachte voorzieningen, zoals:

 • lijfrentepolissen bij verzekeraars (zowel oud- als Brede Herwaarderingsregime)
 • lijfrentebankspaarproducten (vanaf 2006)
 • levensloopregeling

Al deze oudedagsvoorzieningen kennen hun eigen voorwaarden, maar ook hun eigen sanctiebepalingen als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan.

In de cursus worden door Rob Lendering al deze oudedagsvoorzieningen aan de hand van praktijkvoorbeelden besproken, waarbij onder meer de volgende punten aan bod komen:

 • uitkeringsmogelijkheden:
  • levenslang of tijdelijk
  • wel of niet overgang op de partner
  • is de ingangsdatum een vrije keuze?
  • uitkering in één keer?
  • gelijkblijvende of een variabele uitkering?
  • bij overlijden
 • omzetting
 • van pensioen in eigen beheer naar ODV of van ODV naar lijfrente(banksparen).
 • overdracht naar een andere bv of naar een verzekeraar of naar banksparen en de fiscale gevolgen voor de waardering van de oudedagsvoorziening
 • onderdekking in de bv/opheffen van de bv:
  • is de niet uitbetaalde uitkering altijd belast, en zo ja, voor welke waarde dan?
  • kan ik afzien van de oudedagsvoorziening?
  • kan ik de bv vervolgens liquideren?

En wat zijn de fiscale gevolgen in de (relevante) situaties voor de waardering van de oudedagsvoorziening?

Docent: Rob Lendering RB