Pe-meerdaagse 2023

In november 2023 is onze volgende pe-meerdaagse. Hier kun je meer informatie vinden. 

In november 2023 is onze volgende pe-meerdaagse.

Van woensdag 15 tot en met vrijdag 17 november 2023 is er weer de door Full Finance georganiseerde pe-meerdaagse in Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in Soesterberg.

De doelgroep

Onze meerdaagse is bedoeld voor accountants en fiscalisten. In een informele sfeer neem je intensief en interactief deel aan een cursusprogramma dat je zelf kunt samenstellen. Zoals je van ons gewend bent, wordt er in kleine groepen gewerkt waardoor de kennisoverdracht bijzonder effectief is en er veel gelegenheid is om eigen casussen in te brengen en vragen te stellen. Naast permanente educatie is dit dé mogelijkheid om collega’s te ontmoeten!

Het programma

Je bepaalt zelf je cursusprogramma aan de hand van het keuzemenu.
Meer informatie over de afzonderlijke cursussen, locatie, kosten en aanmeldingsmogelijkheid tref je hieronder.

Cursusmateriaal

Uit evaluaties blijkt dat veel van onze meerdaagse-deelnemers prijs stellen op papieren cursusdocumentatie. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om alles digitaal (in pdf) te ontvangen.

Woensdag 15 november 2023:

15.00 uur – 19.15 uur: cursus
19.30 – 21.00 uur: diner

 

 

Donderdag 16 november 2023:

8.30 uur – 12.45 uur: cursus
12.45 uur – 13.30 uur: lunch
13.30 uur – 17.45 uur: cursus
18.30 – 20.30 uur: diner

 

Vrijdag 17 november 2023:

8.30 uur – 12.45 uur: cursus
12.45 uur – 13.30 uur: lunch
13.30 uur – 17.45 uur: cursus

  Keuzeprogramma

   

  Dagdeel Te kiezen titels
  Woensdag 15 november
  15.00 uur – 19.15 uur
  • Belastingplan 2024 en fiscale actualiteiten
  Donderdag 16 november
  8.30 uur – 12.45 uur
  • Actualiteiten oudedagsvoorzieningen en fiscale aspecten Wet toekomst pensioenen
  • Belastingplan 2024 en fiscale actualiteiten
  • Duurzaamheid voor de mkb-accountant (groep 1; deel 1) #
  • Leiderschap: actuele thema’s en tools
  • Struikelblokken in de jaarrekening
  Donderdag 16 november
  13.30 uur – 17.45 uur
  • Coaching
  • Duurzaamheid voor de mkb-accountant (groep 1; deel 2) #
  • Excessief lenen, onzakelijke leningen en aanverwante fiscale perikelen
  • IT in het mkb. Hoe raakt dat mijn samenstelopdracht en adviesrol?
  • Struikelblokken in de jaarrekening
  Vrijdag 17 november
  8.30 uur – 12.45 uur
  • Actualiteiten arbeidsrecht
  • Actualiteiten accountancy voor de samenstelpraktijk
  • Btw-actualiteiten
  • Duurzaamheid voor de mkb-accountant (groep 2; deel 1) #
  • Ict-actualiteit op maat
  Vrijdag 17 november
  13.30 uur – 17.45 uur
  • Actualiteiten accountancy voor de samenstelpraktijk
  • Belastingplan 2024 en fiscale actualiteiten
  • Btw-actualiteiten
  • Duurzaamheid voor de mkb-accountant (groep 2; deel 2) #
  • Ict-actualiteit op maat
  #De cursus Duurzaamheid is alleen te volgen door in te schrijven op beide delen op dezelfde dag.  

   

  Kosten

  Cursuskosten: woensdag: € 440 (*1); donderdag & vrijdag: € 1.760 (*1)
  Hotel- en cateringkosten: woensdag € 195 (*2); donderdag & vrijdag € 325 (*2)
  (*1) Full Finance-adviesabonnees ontvangen 20% korting op de cursuskosten en betalen € 352 resp. € 1.408.
  (*2) Als je niet blijft overnachten krijg je € 95 korting.

  Alle bedragen zijn excl. btw.

  Puntentoekenning

  Elke dagdeel telt als 4 overdrachtsuren. Alle cursussen worden aangemeld bij het RB.

   

  Korte inhoud van de cursussen

  Actualiteiten accountancy voor de samenstelpraktijk 

  In de hectiek van de dagelijkse praktijk is het best een uitdaging voor de accountant om overzicht te houden over de gevolgen van alle actualiteiten. In deze cursus geeft Henk daarom een overzicht van de wijzigingen in wet- en regelgeving en andere ontwikkelingen die voor de mkb-samenstelpraktijk van belang zijn. Naast wijzigingen in onder meer RJ en RJk komen actuele vaktechnische onderwerpen, relevante tuchtuitspraken en andere belangrijke ontwikkelingen op accountancygebied aan bod.

  Docent: Henk Mentink RA

  Actualiteiten arbeidsrecht 

  Arbeidsadvocaat mr. Leónie van Meggelen zal tijdens deze cursus ingaan op actuele vraagstukken die in de dagelijkse adviespraktijk voorbij komen. Van relevante aandachtspunten bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, verzuimperikelen en andere ziekmakende discussies, tot de aanpak van het ontslag van een disfunctioneerde werknemer. Denk bijvoorbeeld aan het wel of juist niet opnemen van een non-concurrentiebeding, de opbouw en inhoud van een personeelsdossier en wat te adviseren om partijen tot een beëindiging met wederzijds goedvinden te laten komen. Ook aan de (aankomende) regelgeving en gevolgen voor de zzp’er zal uitgebreid aandacht worden besteed.

  Docent: mr. Leónie van Meggelen

  Actualiteiten oudedagsvoorzieningen en fiscale aspecten Wet toekomst pensioenen 

  De pensioenopbouw in eigen beheer voor de dga is inmiddels 6 jaar geleden afgeschaft, maar de oudedagsvoorziening van de ondernemer blijft de aandacht vragen; althans, dat zou zo moeten zijn. Zeker voor zijn adviseur.

  Tijdens de cursus komen diverse onderwerpen aan bod, waaronder:

  • de oudedagsverplichting: kennen we alle voorwaarden nog en wat zijn de  uitkeringsmogelijkheden?
  • omzetting van een lijfrente- of stamrechtkapitaal bij de bv in een uitkering: ondanks de fors gestegen rente is dit nog steeds een aandachtspunt om heffing van vennootschapsbelasting zoveel mogelijk te beperken;
  • de Wet ‘Bedrag ineens, RVU en verlofsparen’: 10% van de waarde van de oudedagsvoorziening in één keer uit laten keren klinkt interessant, maar waar moet je rekening mee houden en voor welke oudedagsvoorzieningen kun je er gebruik van maken?
  • De Wet ‘Toekomst pensioenen’ is uiteindelijk aangenomen door de Eerste Kamer en gaat per 1 juli 2023 in. Naast de hoofdlijnen worden de fiscale aspecten ervan besproken, inclusief de ruimere mogelijkheden voor de opbouw van een oudedagsvoorziening in de derde pijler voor de ondernemer;
  • het wetsvoorstel ‘Pensioenverdeling bij scheiding’; het wetsvoorstel is al een tijd geleden ingediend bij de Tweede Kamer. Inmiddels heeft de regering aangegeven, dat vanwege de inhoudelijke samenhang met de Wet ‘Toekomst pensioenen’, de inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding wordt opgeschoven naar 1 januari 2027. De regering heeft daarbij wel aangekondigd, dat na de zomer van 2023 bij nota van wijziging overbruggingsmaatregelen zullen worden geïntroduceerd, waardoor de verdeling van pensioen bij scheiding alvast ‘in de geest van het wetsvoorstel kan plaats vinden.
  • en natuurlijk mogen in een cursus ‘Actualiteiten’ de recente jurisprudentie en casussen uit de dagelijkse praktijk niet ontbreken!

  Docent: Rob Lendering RB

  Belastingplan 2024 en fiscale actualiteiten 

  Het Belastingplan 2024 is een belangrijk onderdeel van onze fiscale cursussen en kan ieder jaar op veel belangstelling rekenen.

  Tijdens de cursus gaat Bert in op de wijzigingen die voortvloeien uit de Fiscale Verzamelwet en het Belastingplan 2024 en de amendementen die daarop worden ingediend. Daarnaast behandelt Bert een aantal fiscale actualiteiten die van belang zijn voor de dagelijkse praktijk.

  Door deze cursus te volgen ben je volledig op de hoogte van de gevolgen van het Belastingplan 2024 voor je klanten en kun je hen nog tijdig informeren over noodzakelijke maatregelen in 2023!

  Docent: drs. Bert Driessen

  Btw-actualiteiten

  De btw-wetgeving is voortdurend in beweging. Wat vandaag nog van toepassing is, kan morgen zijn achterhaald. Als adviseur van je klant kun je je niet permitteren om niet van het laatste nieuws op de hoogte te zijn. Om ervoor te zorgen dat je weer zo veel mogelijk up-to-date bent op btw-gebied, heeft Katelijne een training ontwikkeld waarin de actuele relevante ontwikkelingen aan bod komen.

  Onderwerpen zijn o.a.:

  • Laatste nieuws over het btw-ondernemerschap
  • Nieuwe rechtspraak over internationale btw-problematiek
  • Btw-tarief hoog/laag en samengestelde prestaties
  • Aandachtspunten diverse vrijstellingen en aftrek voorbelasting
  • Overige actualiteiten.

  Mocht je zelf btw-vraagstukken hebben, dan is er gelegenheid om deze in te brengen.

  Docent: mr. Katelijne ten Thije

  Coaching

  De aandacht voor coaching is ook binnen de accountancy groot. Dit komt o.a. door de veranderende arbeidsmarkt en de relatie tussen accountant en klant. Jonge medewerkers vinden het prettig om gecoacht te worden. En klanten zoeken soms ook een luisterend oor en een coachende accountant in plaats van puur en alleen de financiële specialist. 

  We besteden in de training aandacht aan: 

  • Inzicht in persoonlijkheden en passende communicatievaardigheden
  • Veel gebruikte coachingsmodellen binnen de accountancy: STARR en GROW
  • Inzet van DISC bij coaching
  • Coachingsvaardigheden
  • Nut en noodzaak van coaching voor jonge professionals
  • Reverse coaching: wat is het en hoe zet ik dat in?
  • Praktische tips en valkuilen.

   Aan de hand van een aantal praktijkcases oefenen we met de coaching in de praktijk.

  Docent: ir. Tonny Dirkx

  Duurzaamheid voor de mkb-accountant
  Ook verzorgen wij dit jaar tijdens de meerdaagse een cursus over het verplichte pe-onderwerp ‘Duurzaamheid’. De cursus bestaat uit twee dagdelen (ochtend én middag). Gedurende de dag besteden Gert en Wilco aandacht aan de theoretische kennis. Ze leggen diverse begrippen uit en gaan in op de theorie achter de voorgestelde nieuwe standaarden, waarbij de link naar de mkb-praktijk niet uit het oog wordt verloren. Na het uitwerken van de casus wordt geprobeerd om met een door ons opgesteld werkprogramma te komen tot een duurzaamheidsanalyse en vervolgens tot een bijbehorend advies. Voorafgaand aan de cursusdag ontvangen de deelnemers enkele stukken ter voorbereiding. Houd rekening met deze voorbereiding van 1 uur.

  Docenten: Gert van den Brink AA en Wilco Schut AA

  Excessief lenen, onzakelijke leningen en aanverwante fiscale perikelen

  Met ingang van 1 januari 2023 zijn de ab-houders die meer dan € 700.000 van de eigen bv lenen in box 2 inkomstenbelasting verschuldigd. Ook als kinderen van de dga meer dan € 700.000 lenen van deze bv wordt dit bij de dga belast (een uitzondering hierop zijn kwalificerende leningen voor de eigen woning).

  De eerste peildatum is 31 december 2023. Waar moet je op letten? Wat kun je doen om ongewenste situaties te voorkomen?

  Ook gaat Sandra in op vragen als:

  Bestaat er nog een risico dat bijvoorbeeld een te hoge rekeningcourantschuld als een uitdeling wordt aangemerkt? En hoe werkt e.e.a. uit bij onzakelijke leningen?

  Docent: mr. Sandra Twigt RB

  Ict-actualiteit op maat 

  Bij het inschrijven op deze cursustitel mag je zelf ook de ict-onderwerpen aandragen waar aandacht aan zal worden besteed tijdens de training. Ict-onderwerpen die op jouw kantoor actueel zijn of binnenkort actueel gaan worden. Met recht een cursus op maat.

  Wij weten welke ict-onderwerpen doorgaans actueel zijn op kantoren. Die zullen wij toevoegen aan de cursus.

  Door deze cursus te volgen ben je op de hoogte van de belangrijkste ict-actualiteiten zoals die zich aandienen en voordoen op accountants- en administratiekantoren.

  Docent: Arjan Gelderblom

  IT in het mkb. Hoe raakt dat mijn samenstelopdracht en adviesrol?
  We kunnen in de mkb-praktijk niet meer om de inzet van IT heen. In deze cursus bespreekt Marijke hoe IT kan helpen bij het samenstellen van de jaarrekening, in het adviesgesprek met klanten, en om advies te signaleren.

  Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. data-analyse, grip op processen en cybersecurity.

  Docent: Martijn Kriek AA RA

  Leiderschap: actuele thema’s en tools

  Als kantooreigenaar, accountant en leidinggevende moet je natuurlijk vakinhoudelijk bijblijven, maar ook op het gebied van (persoonlijk) leiderschap wordt er in deze tijd veel aan en van je gevraagd.

  Tijdens deze cursus nemen Arjan en Tonny je in sneltreinvaart mee in verschillende (recente) modellen, tools en inzichten. Dat doen we op drie thema’s: leiderschap, teamontwikkeling en verandermanagement.

  Vragen die aan de orde komen:

  • Wat is een effectieve manier van leidinggeven? Hoe daag ik medewerkers uit? Wat hebben mijn medewerkers van mij nodig? En wat heb ik zelf nodig? Is reverse coaching voor mij en voor onze organisatie interessant? Hoe zorg ik in deze tijden van werk- en regeldruk voor motivatie en kan ik eventuele stress tijdig signaleren?
  • Hoe bouw ik een sterk team? Hoe ga ik om met verschillen in een team? Wat is mijn rol dan? Hoe zorg ik voor diversiteit en inclusie?
  • Hoe zorg ik in deze tijden van voortdurende verandering voor voldoende veranderingsbereidheid? Hoe neem ik medewerkers mee in veranderingen en voorkom ik weerstand? Hoe zit ik er zelf in?

  We reiken je diverse modellen en tools aan en oefenen met het gebruik in je eigen praktijk.

  Docenten: ir. Tonny Dirkx en Arjan Gelderblom

  Struikelblokken in de jaarrekening 

  Regelmatig komen wij bij reviews, OKB’s en toetsingen onderwerpen tegen die bij het samenstellen van de jaarrekening een struikelblok lijken te zijn. Gevolg daarvan is dat deze onderwerpen vaak niet correct in de jaarrekening worden verwerkt. De jaarrekening geeft dan geen goede weergave van de werkelijkheid en voldoet op onderdelen niet aan de verslaggevingsvoorschriften.

  In deze cursus behandelt Henk een aantal van de struikelblokken die zich bij het samenstellen van de jaarrekening kunnen voordoen: denk aan onderhanden projecten, voorzieningen, voorwaartse verliesverrekening, impairment en het toepassen van fiscale grondslagen.

  Docent: Henk den Hollander RA

  Inschrijven

  Inschrijfformulier meerdaagse 2023


  • Ik schrijf mij graag in voor de volgende onderdelen van de meerdaagse: