Op 6 juni jl. verscheen op de site van NBA dit artikel:

Het NBA-bestuur heeft afgelopen week de accountants die op 31 maart 2018 nog niet aan de minimum-pe-verplichting voor 2017 hadden voldaan in de gelegenheid gesteld de achterstand in de komende drie maanden in te halen. Zij krijgen tot en met 31 augustus 2018 de tijd om op MijnNBA.nl minimaal 20 al dan niet gecertificeerde pe-uren over 2017 te verantwoorden.

Lees meer op de site van het NBA.