Pe-registratie accountants – Let op naderende deadline!

Herziene deadlines pe-registratie
De NBA heeft in maart de reguliere deadline van 31 maart 2020 voor de pe-registratie ‘oude stijl’ 2019 uitgesteld tot 31 mei 2020 en heeft de deadline voor de pe-nieuwe stijl uitgesteld tot 1 oktober 2020. De Nadere Voorschriften Permanente Educatie (NVPE) 2019 bepalen de regels inzake de pe-voorwaarden en de registratie.

Het is belangrijk om niet alleen te voldoen aan de pe-regels door voldoende punten te behalen maar dit ook tijdig te registeren. De NBA benadert je als je niet tijdig registreert om daar alsnog voor te zorgen. Het is zelfs voorgekomen dat tegen accountants een tuchtzaak wordt aangespannen als deze registratie ondanks de regels en verzoeken niet plaatsvindt.

Wie valt onder welke pe-categorie?
De NVPE 2019 bepaalt dat er gefaseerd een overgang plaatsvindt naar de pe-nieuwe stijl.

De pe-nieuwe stijl geldt
1. Per 1-1-2019 voor:
– Accountants werkzaam bij advisory-tak (big four),
– De Belastingdienst en
– Deelnemende accountants / organisaties aan de pe-pilot.

2. Per 1-1-2020 voor:
– Accountants werkzaam bij accountantsorganisaties met een oob-vergunning,
– Leden die in 2019 zijn ingeschreven in het Accountantsregister en
– (Overige) interne en overheidsaccountants.

3. Per 1-1-2021:
Voor alle andere accountants.
De meeste accountants vallen nu nog in deze laatste groep. Dat betekent dat de pe-regels en -registratie voor hen nog onveranderd is en dat de pe-registratie per 31 mei 2020 gereed moet zijn.

Korte opsomming inzake pe-registratie oude stijl
Registratie:
Registratie kan via MIJNNBA.nl plaatsvinden door jou als accountant of centraal door je werkgever voor alle accountants die daar werken.

Te behalen punten:
Pe-plichtige accountants moeten per driejaarscyclus minimaal 120 pe-uren met een minimum van 20 pe-uren per jaar aan pe-activiteiten verrichten. De openbaar, intern of overheidsaccountant verricht uitsluitend gestructureerde pe-activiteiten.

De openbaar, intern of overheidsaccountant besteedt elk kalenderjaar minimaal 20 uur aan cursussen die door erkende pe-instellingen worden aangeboden.

Met het volgen van een cursus die wordt aangeboden door een erkende pe-instelling wordt gelijkgesteld: het ontwikkelen of het doceren van een cursus bij een erkende pe-instelling. De doceeractiviteiten worden slechts in ogenschouw genomen voor zover daaraan een educatief aspect zit voor de docent.

Verplichte training
De NBA heeft in 2019 een verplichte training aangewezen, namelijk de Frauderisicofactoren. Als je deze niet in 2019 hebt gevolgd kun je dit alsnog doen tot 1 oktober 2020. Geen man overboord dus als je dit verplichte onderwerp onverhoopt nog niet hebt gevolgd.

Vragen?

Als je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebt, neem dan contact op met Yahya Latif RA (055 – 355 99 79 of y.latif@fullfinance.nl).