Permanente educatie en duurzaamheid; de eerste cursusdatums zijn bekend!

De NBA heeft bepaald dat alle accountants in 2023 aandacht moeten schenken aan het onderwerp duurzaamheid in hun leerdoelen uit hoofde van permanente educatie, waarbij minimaal 8 uur aan dit onderwerp moet worden besteed.

Als je op internet via Google zoekt op het begrip “duurzaamheid” loop je tegen een waslijst vol definities en betekenissen aan. Als we de zoekterm uitbreiden met het woord “accountant”, dan stuiten we ook nog eens op afkortingen als: ESG, SDG, CSRD, CSDDD en nog veel meer. Wil jij ook meer weten over deze begrippen, afkortingen en bijbehorende nationale en Europese regelgeving en de impact daarvan op jouw dagelijkse werkzaamheden als mkb-accountant? Dan is onze cursus Duurzaamheid voor de mkb-accountant wellicht iets voor jou.

In onze cursus Duurzaamheid voor de mkb-accountant besteden we aandacht aan de diverse begrippen en de theorie achter de voorgestelde nieuwe rapportagestandaarden. De cursus is modulair opgebouwd en bestaat uit twee delen:

Deel 1:
  • Voorbereiding:
    Voor aanvang van de cursus ontvangt je een aantal artikelen / links naar webinars om door te nemen (1 uur);
  • Een dagdeel theoretische kennis (3,5 uur):
    Hier leggen we de diverse begrippen uit en gaan we in op de theorie achter de voorgestelde nieuwe standaarden, waarbij we de link naar de mkb-praktijk niet uit het oog verliezen.
Deel 2:
  • Voorbereiding: Uitwerken van een casus uit je eigen praktijk of een door ons aangeleverde casus (1,5 uur);
  • Terugkomsessie (online 2 uur):
    Aan de hand van een casus die óf door ons wordt aangeleverd óf uit jouw eigen praktijk komt proberen we met een door ons opgesteld werkprogramma te komen tot een duurzaamheidsanalyse en vervolgens tot een bijbehorend advies.

De kosten voor deelname aan deze opleiding bedragen voor deel 1 € 495 per persoon en het volgen van deel 2 kost € 195 per persoon. Deel 2 is alleen te volgen als ook aan deel 1 is deelgenomen. Deze bedragen zijn excl. btw.

Locatie: Fletcher Hotel Jagershorst te Leende

Datum: 1 juni 2023

Tijd: 13.00 – 17.00 uur

Bijbehorende online terugkomsessie: 22 juni, 12.00 – 14.00 uur

Docenten: Gert van den Brink AA / Drs. Leantine Wolffensperger-Bosveld RA

Interesse in deze opleiding maar dan als incompanyvariant? Ook dat behoort tot de mogelijkheden. Naast de eerder beschreven hybride variant, is het mogelijk de cursus Duurzaamheid inhouse als een fysieke dagcursus te plannen. De deelnemers gaan dan met een door ons ontwikkelde casus aan de slag.

Wil je meer informatie of wil je je inschrijven voor de cursus? Bel met of meld je aan (onder vermelding van de cursus en titel deelnemer(s) bij: secretariaat@fullfinance.nl.