Publicatie KvK uiterlijk 8 november

Voor besloten vennootschappen waar alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, is de uiterste datum van publiceren in aantocht.

In principe maakt het bestuur binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op, waarna de aandeelhouders nog 5 maanden uitstel kunnen verlenen in geval van bijzondere omstandigheden. De ondertekening van de jaarrekening leidt dan meteen ook tot vaststelling. Vervolgens heeft men nog acht dagen de tijd om de jaarstukken te deponeren. Daarmee komt men uit op 8 november als uiterste datum waarop de publicatiestukken moeten worden ingediend.

Wellicht zullen er de komende dagen nog klanten bij hun accountant aankloppen om hun jaarrekening nog tijdig te deponeren. Overigens: de termijnen voor publiceren van jaarrekeningen liggen in de praktijk wat genuanceerder. Kijk hiervoor nog eens in het het artikel over de wettelijke opmaak en publicatietermijnen.

Wij hebben in CaseWare Financials een sjabloon ontwikkeld dat volledige SBR-deponeringsstukken voor een middelgrote bv aanmaakt met minimale inspanning.

Dit model kan gebruikt worden in het geval dat de onderneming zelf haar inrichtingsjaarrekening samenstelt in bijvoorbeeld Word, Excel of een rapportgenerator die geen middelgrote publicaties ondersteunt. Het model bevat een rekeningschema dat aansluit op de te publiceren gegevens op een zo hoog mogelijk level. Daardoor kunnen vanuit de hoofdindeling van de gerapporteerde inrichtingsjaarrekening of brugstaat de cijfers worden overgenomen.

Het bestuursverslag kan worden opgenomen door middel van knippen en plakken; er kan ook worden volstaan met een verwijzing naar de plaats waar dit kan worden geraadpleegd.

Voor sommige pakketten zoals bijvoorbeeld INFINE kan de saldibalans via een conversietool worden klaargezet zodat de tijdsbesteding minimaal is. Dit is ook mogelijk wanneer van de cijfers een export naar RGS niveau 3 of gedetailleerder beschikbaar is.

Ben je geïnteresseerd in het gebruik van het beschreven sjabloon, neem dan contact op met Martijn Kriek, Paul Kienhuis of Hennie Tempelman.